Motie Uitzetten Afghaanse vluch­te­lingen


2 juli 2018

De raad van de gemeente Alkmaar, bijeen in vergadering op 28 juni 2018

Constaterende dat:

 • Er een nieuw ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is waarin de veiligheidssituatie in Afghanistan als zeer instabiel wordt beschreven en door terreinwinst van de Taliban het conflicht zich geografisch heeft uitgebreid;
 • Sinds kort ook IS hier weer actief is en probeert gebieden te veroveren;
 • De VN Veiligheidsraad Afghanistan sinds medio 2017 betitelt als ‘land in oorlog’;
 • Het aantal provincies waar mensen op de vlucht zijn is gestegen naar 31 van de 34 provincies;
 • De UNHCR geen voorstander is van terugkeer van vluchtelingen naar Afghanistan vanwege het voortdurende conflict en het gebrek aan opnamecapaciteit;
 • Bijna een kwart van de vluchtelingen wereldwijd afkomstig is uit Afghanistan: 2,7 miljoen mensen;
 • Kinderen in 2017 een derde van de in totaal 10.453 omgekomen en gewond geraakte burgers vormden;
 • Ondanks dit alles de rijksoverheid nog steeds doorgaat met het terugsturen van Afghaanse vluchtelingen.

Verzoekt het college:

 • Zich uit te spreken voor de bescherming van Afghaanse vluchtelingen in Nederland;
 • Zich uit te spreken voor de bescherming van Afghaanse vluchtelingen in Alkmaar;
 • Aan te dringen bij staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid te stoppen met de uitzettingen tot de situatie in Afghanistan veilig is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam, Partij voor de Dieren

Mede ondertekend door:

Mohamed Nabih, Partij van de Arbeid
Ema Najetovic, Groen Links
Kirsten Dielemans, Senioren Partij Alkmaar
Mohamed Ezhar, Leefbaar Alkmaar


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SPA, PvdA, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie

Tegen

OPA, BAS, D66, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Die ballon gaat niet op

Lees verder

Motie Behoud de Hortus

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer