Motie Lasershow in plaats van vuur­werkshow tijdens Alkmaarse festi­vi­teiten


28 september 2018

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 27 september 2018

Constaterende dat:

  • De jaarlijkse kermis ieder jaar wordt afgesloten met een vuurwerkshow;
  • De 8 October vereeniging Alkmaar Ontzet na de proef van vorig jaar dit jaar opnieuw een lasershow organiseert:

Overwegende dat:

  • Het afsteken van vuurwerk nadelige gevolgen heeft voor het milieu;
  • Mens en dier hier overlast van ondervindt;
  • Een lasershow een goed alternatief is zonder deze negatieve effecten;
  • De 8 October vereeniging Alkmaar Ontzet al vorig jaar heeft laten zien, dat een lasershow niet alleen een milieuvriendelijk, maar ook een succesvol alternatief is.
  • De gemeente de vuurwerkshow van de jaarlijkse kermis bekostigt.

Verzoekt het college:

  • Het goede voorbeeld van de 8 October vereeniging Alkmaar Ontzet te volgen en vanaf nu alle vuurwerkshows die door de gemeente georganiseerd dan wel betaald zullen gaan worden te vervangen door lasershows of andere alternatieven zonder impact op het milieu.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam, Partij voor de Dieren
Roy Seignette, Groen Links
Kirsten Dielemans, SPA
David Rubio Borrajo, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, CDA

Tegen

VVD, OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Behoud de Hortus

Lees verder

Motie dierenartskosten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer