Motie Doneerring plastic flesjes en blikjes


8 juli 2021

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 8 juli 2021

Constaterende dat:

 • Plastic flesjes en blikjes verantwoordelijk zijn voor ongeveer 40 procent van het volume van het zwerfafval; [1]
 • Zwervende plastic flesjes en blikjes schadelijk zijn voor dieren, natuur en milieu;
 • Opruimen van zwerfafval geld kost;
 • Met ingang van 1 juli 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes wordt ingevoerd en per 31-12-2022 ook op blikjes; [2][3]
 • Ook steeds nog veel (plastic) flesjes en blikjes in vuilnisbakken worden gegooid, waardoor ze niet worden gerecycled;

Overwegende dat:

 • Voor dit probleem door het platform The Happy Activist een heel simpele en effectieve oplossing is bedacht namelijk de DoneerRing; [4]
 • Deze metalen ring rond vuilnisbakken waar mensen hun statiegeldflesjes in kunnen zetten, minder draagkrachtige mensen de mogelijkheid biedt op een waardige manier deze flesjes in te zamelen voor statiegeld;
 • The Happy Activist op zoek is naar gemeenten die ringen als pilot willen ophangen om zo te zorgen voor meer bewustwording rondom statiegeld, en meer plastic, blik en glasafval in het recycleproces te krijgen;
 • Minder zwerfafval ook minder opruimingskosten voor Stadswerk072 betekent;
 • Er de mogelijkheid bestaat de kosten voor de DoneerRing terug te krijgen via de Zwerfafvalvergoeding van Nedvang; [4]
 • De DoneerRing in buurland Duitsland zeer uitgebreid en succesvol wordt ingezet; [5]

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken of Alkmaar kan deelnemen aan de actie van The Happy Activist als pilotstad;
 • Indien ja, de kosten van deze actie, voor het gedeelte dat niet wordt vergoed door Nedvang, op te vangen binnen de begroting van Stadswerk072.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam-Kooijman, Partij voor de Dieren
Ronald van Veen, Christen Unie
Maya Bolte, Leefbaar Alkmaar

[1] https://recyclingnetwerk.org/themas/statiegeld/

[2] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/statiegeld-op-kleine-plastic-flesjes-voor-minder-zwerfafval

[3] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/03/statiegeld-op-blikjes-een-feit

[4] https://thehappyactivist.org/doneerring/

De DoneerRing is een stalen ring rondom een vuilnisbak waar mensen hun flesjes in kunnen zetten zodat anderen (die bijv. het geld goed kunnen gebruiken) simpel de flesjes kunnen verzamelen. De DoneerRing komt met een (lokale) mediacampagne en bewustwordingsacties zodat er extra aandacht wordt besteed aan deze problematiek

[5] http://www.pfandring.de/standorte-177.html

NB BAS was afwezig en van OPA stemde 1 lid voor en 4 tegen.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, LeefbaarAlkmaar, D66, PvdA, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, OPA, SPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Specifieke vorm voor gemengd wonen

Lees verder

Amendement: Waar LA(A)ten we de fietser?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer