Motie ‘Onder­be­steding onder­ne­mers­fonds terug­storten’


28 oktober 2021

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 28-10-2021

Constaterende dat:

  • De gemeente belasting heft om daarmee nuttige bestedingen voor de samenleving te doen;
  • Belastingbetalers niet in de gelegenheid gesteld worden om daarvan af te zien;
  • Het niet te verantwoorden is indien belastinggeld wel geïnd wordt, maar niet besteed;
  • De opbrengst van OZB, geïnd van gebruikers niet-woningen, als subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Alkmaar beschikbaar wordt gesteld; [1]
  • Niet alleen ondernemers, maar ook organisaties zonder winstoogmerk zoals stichtingen, verenigingen, buurthuizen, scholen, huisartspraktijken en de gemeente, mee gaan betalen aan dit fonds; [2]

Overwegende dat:

  • De onderbesteding van ondernemersfonds indirect ‘geïnde maar niet besteed belastinggeld’ betekent;
  • Een substantiële onderbesteding van het ondernemersfonds niet wenselijk is;

Verzoekt het college:

  • In de subsidiebeschikking afspraken te maken met de Stichting Ondernemersfonds Alkmaar over substantiële onderbesteding, waarbij als uitgangspunten worden genomen dat:
    • Middelen die na drie jaar niet besteed zijn én waar nog geen zicht op besteding is wordt teruggestort naar de gemeente;

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, D66, CDA, VVD, OPA

Lees onze andere moties

Motie Energiearmoede: Plan van aanpak

Lees verder

Motie: Eerlijker prijs voor tweede parkeervergunning

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer