Motie Ener­gie­ar­moede: Plan van aanpak


20 oktober 2021

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 28-10-2021

Constaterende dat:

 • Ongeveer half miljoen huishoudens in Nederland in energiearmoede leven; [1]
 • Onderzoek van TNO laat zien dat ook in Alkmaar huishoudens bestaan die in energiearmoede leven; [2]
 • Het kabinet recentelijk een budget van 150 miljoen euro vrij heeft gemaakt voor de aanpak van energiearmoede van kwetsbare huishoudens; [3]

Overwegende dat:

 • In een rijk land als Nederland de keuze te moeten maken tussen de verwarming aanzetten of koken, denigrerend, ongezond en onwenselijk is; [4]
 • Een verdere stijging van de energieprijzen en daardoor verergering van energiearmoede mogelijk is;
 • De koudste maanden binnenkort beginnen;
 • Dat de gemiddelde 400 euro, die het Rijk aan alle huishoudens met een generieke maatregel beschikbaar stelt, voor de echte minima niet genoeg is en dat de gemeente vooral die huishoudens helpt met andere maatregelen; [5]
 • Het duidelijk is, dat het kabinet met dit nieuw beschikbare budget van de gemeenten lokale oplossingen verwacht met eigen beleidskeuzes, zodat juist de kwetsbare huishoudens worden beholpen; [3]
 • Om deze middelen tijdig, effectief en efficiënt in te zetten alvast een plan van aanpak maken nuttig en slim is;

Verzoekt het college:

 • Met een proactieve houding een plan van aanpak voor te bereiden voor een effectieve inzet van deze beschikbare middelen zodat deze tijdig de huishoudens bereiken die dit nodig hebben;
 • De maatschappelijke instanties, zoals woningbouwcorporaties, e.d., bij de voorbereiding van deze aanpak te betrekken;
 • De resultaten van deze voorbereidingen vóór 1.1.2022 met de raad te delen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Kıvılcım Pınar

[1] https://nos.nl/artikel/2398887-ruim-half-miljoen-huishoudens-leven-in-energiearmoede

[2] https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspecten-van-de-energietransitie/energiearmoede/ Op de energiearmoede kaart kan op detail niveau alle wijken van Alkmaar bekeken worden

[3] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/15/150-miljoen-euro-voor-aanpak-energiearmoede-kwetsbare-huishoudens

[4] https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/e0dd87bc-2b5e-473e-a0da-9da1cd21198e/5-vragen-over-energiearmoede

[5] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5260700/compensatie-voor-energierekening-kabinet-gas-en-energie-wat-merk-ik


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie

Tegen

SPA, D66, CDA, VVD, OPA

Lees onze andere moties

Motie: Toekomstvisie asielopvang regio Alkmaar

Lees verder

Motie ‘Onderbesteding ondernemersfonds terugstorten’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer