Motie Huis­die­ren­sticker


27 februari 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 27 februari 2020

Constaterende dat:

  • Elk jaar huisdieren het slachtoffer zijn van een woningbrand, CO2-vergiftiging of wateroverlast;
  • In vrijwel alle Vlaamse gemeenten door bewoners gratis een huisdierensticker kan worden aangevraagd, waarmee ze in geval van calamiteiten aan de hulpdiensten kunnen laten zien dat er zich huisdieren in het pand bevinden; (1)
  • Sinds kort ook in Rotterdam deze sticker gratis wordt verstrekt; (2)

Overwegende dat:

  • Huisdieren in het geval van calamiteiten nog weleens over het hoofd worden gezien, omdat de hulpdiensten niet weten of er zich dieren in het pand bevinden;
  • Daardoor de dieren vaak niet op tijd gered kunnen worden;
  • De huisdierensticker het werk van de hulpdiensten makkelijker maakt omdat zij hierdoor weten hoeveel dieren in de woning aanwezig kunnen zijn;
  • Het voor de hulpdiensten een praktisch middel is, om adequaat te kunnen handelen;
  • Het voor de verzorgers van de dieren een veilig idee is als een dergelijke sticker op de ruit of voordeur van een huis te zien is.

Verzoekt het college:

  • Een huisdierensticker te gaan verstrekken aan de Alkmaarders , naar het voorbeeld van Vlaanderen en Rotterdam, via distributie in de publiekslocaties van de gemeente;
  • De dekking hiervoor uit de post ‘Veiligheid’ te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam

Partij voor de Dieren

(1) https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vanaf-nu-verkrijgbaar-de-nieuwe-huisdierensticker-zodat-brandweer-uw-hond-of-kat-kan-proberen-te-redden~a2065eed/

(2) https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dieren/#comp:00005e1d4ada:00000001ab:4723


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SPA, LeefbaarAlkmaar

Tegen

GroenLinks, PvdA, BAS, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, OPA