Motie Samen­speel­plekken


4 november 2019

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op maandag 4 november 2019;

Constaterende dat:

 • Alkmaar een diversiteitsagenda heeft waarin ook aandacht wordt besteed aan mensen met een beperking; [1]
 • Het college met haar recente acties heeft laten zien dat het een inclusief Alkmaar belangrijk vindt; [2]
 • Speeltuinen/-plekken waar kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen ‘samenspeelplekken’ oftewel ‘inclusive playground’ worden genoemd; [3]
 • Er in Alkmaar te weinig speeltoestellen zijn voor kinderen met een lichamelijke beperking;

Overwegende dat:

 • Het Gehandicapte Kind (voorheen Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) samen met NUSO (koepelorganisatie voor speeltuinverenigingen) een project uitvoert zodat kinderen met een handicap in hun buurt veilig buiten kunnen spelen met andere kinderen; [4]
 • Het Gehandicapte Kind voor dit project een campagne heeft gelanceerd zodat zoveel mogelijk speelplekken in Nederland toegankelijk worden; [5]
 • Kinderen met een lichamelijke beperking in Alkmaarse (openbare) speeltuinen/-plekken nu vaak buiten spel staan;

Verzoekt het college:

 • Bij de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen en bij het onderhoud van bestaande speelplaatsen, in te zetten op het verbeteren van de toegankelijkheid;
 • Het aantal openbare speelplaatsen met speeltoestellen die ook geschikt zijn voor kinderen met een lichamelijke beperking te verhogen;
 • Voor kinderen met een lichamelijke beperking toegankelijk gemaakte speeltuinen/ plekken te vermelden op de gemeentelijke website;
 • Om bovenstaande punten te kunnen realiseren, indien nodig, advies en expertise na te vragen bij maatschappelijke stichtingen zoals de Speeltuinbende; [6]
 • De dekking hiervoor vanuit de begrotingspost ‘maatschappelijke ondersteuning’ te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam, Partij voor de Dieren

Mohamed Ezhar, Leefbaar Alkmaar

David Rubio Borrajo, Partij van de Arbeid

Ema Najetovic, Groen Links

[1] https://www.alkmaar.nl/gemeente/webcms/site/files/Projecten/De%20Alkmaarse%20Diversiteitsagenda%20Def.pdf

[2] https://www.nhnieuws.nl/nieuws/246232/stem-mal-maakt-zelfstandig-stemmen-voor-blinden-enslechtzienden-mogelijk

[3] http://www.speeltuinbende.nl/samenspeelplekken

[4] https://www.nsgk.nl/wat-wij-doen/projecten/project/?proj=285

[5] http://www.speeltuinbende.nl/over-de-speeltuinbende/samen-spelen

[6] http://www.speeltuinbende.nl/wat-is-de-speeltuinbende


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, LeefbaarAlkmaar, PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks

Tegen

OPA, VVD, CDA, SPA, BAS