Motie Investeer met respect voor de natuur en slim voor de porte­monnee


24 september 2021

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 23-09-2021

Constaterende dat:

 • De investeringen vanuit het Transitie- en MKB-fonds zich volgens de huidige investeringskaders nu uitsluitend op duurzame energieproductie en vermindering van gebruik van primaire grondstoffen richten; [1]
 • Voor dit fonds als uitgangspunt geldt dat het voornamelijk die ondernemingen ondersteunt die de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie niet schaden (do-no-harm-principe); [1]
 • Er echter geen aandacht voor de biodiversiteitscrises binnen de ROM is en het do-no-harm-principe niet geldt voor bescherming van biodiversiteit;
 • Het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) in een recent onderzoek (meegeschreven door het PBL) concludeert dat klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieuvervuiling het halen van de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen bedreigen en dat de drie crises sterk met elkaar verbonden zijn; [2]
 • De onderzoekers erop wijzen dat een integrale aanpak nodig is voor de vraagstukken van klimaat, biodiversiteit en milieuvervuiling; [2][3]
 • De Nederlandsche Bank, samen met het Planbureau voor de Leefomgeving, in een recente studie geconstateerd heeft dat een verdere teloorgang van biodiversiteit banken, pensioenfondsen en verzekeraars honderden miljarden kan kosten; [4]

Overwegende dat:

 • Het bij de ROM om heel veel geld gaat dat we slim moeten besteden;
 • Gemeente Alkmaar door haar aandeel in de ROM invloed op het beleid heeft; [5]
 • De conclusies getrokken in [2] en [3] bevestigd zijn door de nog actuelere studies van het IPCC en IPBES waarin wordt geconstateerd dat “De biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis elkaar versterken. We de twee niet apart van elkaar kunnen oplossen, anders lossen we geen van beide op”; [6]
 • We hieruit de les kunnen trekken dat we moeten proberen te voorkomen dat de ROM-investeringen de biodiversiteitscrisis verergeren;
 • Verergering van de biodiversiteitscrisis een concrete negatieve impact kan hebben op onze portemonnee;

Roept het college op:

 • Zich binnen de ROM hard te maken voor het aanpassen van kaders, zodat het do-no-harm-principe ook gaat gelden voor biodiversiteit en voor alle investeringen van toepassing zal zijn;

En gaat over tot de orde van de dag.

Kıvılcım Pınar Partij voor de Dieren
Tineke Bouchier GroenLinks
Mohamed Nabih Partij van de Arbeid
Steven Smit D66

[1] Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan ROM MRA-NHN, pagina 18, alinea 2.
[2] https://www.pbl.nl/nieuws/2021/integrale-aanpak-nodig-voor-mondiale-vraagstukken-van-klimaat-biodiversiteit-en-milieuvervuiling
[3] https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/new-unep-synthesis-provides-blueprint-urgently-solve-planetary en https://www.unep.org/resources/making-peace-nature
[4] https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/dnbulletin-2020/biodiversiteit-en-de-financiele-sector-een-kruisbestuiving/ en https://www.pbl.nl/publicaties/financiele-sector-en-natuur-een-kruisbestuiving én interview met DNB en PBL “Bloemen en bijen zijn miljarden waard” https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dnb-en-planbureau-bloemen-en-bijen-zijn-miljarden-waard~b8190fe1/
[5] Bestuursovereenkomst ter zake ROM Regio BV
[6] https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/10/climate-and-nature-crises-solve-both-or-solve-neither-say-experts “Climate and nature crises: solve both or solve neither, say experts” en https://ipbes.net/sites/default/files/2021-06/20210606%20Media%20Release%20EMBARGO%203pm%20CEST%2010%20June.pdf


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, BAS, ChristenUnie, D66, OPA

Tegen

SPA, LeefbaarAlkmaar, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement: Waar LA(A)ten we de fietser?

Lees verder

Motie: Toekomstvisie asielopvang regio Alkmaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer