Motie Leuke zomer voor minima


25 juni 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 25 juni 2020;

Constaterende dat:

 • De coronacrisis een zomervakantie buiten Nederland zeer moeilijk of onmogelijk maakt; [1]
 • Voor veel inwoners een vakantie in eigen land een reële optie is en er campagnes gaande zijn waarin burgers worden aangemoedigd om in Nederland op vakantie te gaan; [2]
 • Vakantie in eigen stad een duidelijk zichtbare trend is; [3]
 • De minima in Alkmaar ook recht op een leuke zomervakantie in hun eigen stad hebben;
 • Lokale kunst- en cultuurinstellingen door de crisis (financiële) uitdagingen ervaren;
 • Goede toegankelijkheid van kunst en cultuur voor achtergestelde groepen een prioriteit van het gemeentebestuur is;

Overwegende dat:

 • Binnenkort de vakantieperiode begint;
 • Tijdens de aanstaande vakantieperiode museum-, zwembad- of bioscoopbezoek leuke uitjes in eigen stad zijn;
 • De gemeente Alkmaar aan de gezinnen tot 120% van het minimum-inkomen een AlkmaarPas met budget toekent; [4]
 • De AlkmaarPas tegoedbonnen zoals gratis entree tot zwembad, gratis kaartje voor de bioscoop of €5 korting voor de Stedelijk Museum verstrekt; [4]
 • Minima gezinnen op deze manier in hun eigen stad een fijne vakantie kunnen hebben;
 • Alkmaarse kunst- en cultuurinstellingen ook baat hebben bij een groter aantal bezoekers;

Verzoekt het college:

 • Op korte termijn door het college te bepalen relevante tegoedbonnen (en desnoods een geldbedrag) te storten in de AlkmaarPassen van minima-gezinnen;
 • Deze faciliteit duidelijk te communiceren naar de Alkmaarse samenleving en de AlkmaarPas gebruikende gezinnen, desnoods via de stadskrant, lokale media of per brief;
 • De kosten van deze faciliteit te dekken uit de niet uit te geven extraatjes die o.a. vanwege de Kermis gegeven zouden worden; [5]


En gaat over tot de orde van de dag.

Janine Visser, Partij voor de Dieren

Ineke Bozelie, Groen Links

Katinka Kerssens, PvdA

[1] https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland
[2] https://welkomterugin.nl/
[3] https://indebuurt.nl/alkmaar/?s=vakantie+alkmaar
[4] https://alkmaarpas.nl/tegoed
[5] antwoord van college op 5-2-2019 n.a.v. art. 42 vragen van GroenLinks over extraatje met Kerst:

"Er is in 2019 extra budget gezet op de bestaande voorzieningen en daarnaast in 2018 als extra’s het kermistegoed en de bijdrage Alkmaars talent binnen de daarvoor beschikbare budget. " "...Wij willen de kermisactie herhalen in 2019."


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA

Tegen

SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, OPA