Motie Mond­kapjes zijn voor je mond, niet de grond!


18 februari 2021

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op donderdag 18 februari;

Constaterende dat:

  • Wegwerp-mondkapjes significant bijdragen aan de hoeveelheid (zwerf)afval die er wordt geproduceerd; [1]
  • Wegwerp-mondkapjes schadelijk zijn voor de natuur omdat deze plastic bevatten; [2]
  • Dieren gewond raken of zelfs overlijden omdat zij verstrikt raken in de kapjes of erin stikken; [3]

Overwegende dat:

  • Veel mensen zich niet bewust zijn van de schadelijke gevolgen van wegwerp-mondkapjes;
  • Minder zwerfafval ook minder opruimingskosten betekent;

Verzoekt het college:

  • Een campagne te starten met als doel bewustwording over de schadelijke gevolgen van wegwerp-mondkapjes voor dier, natuur en milieu;
  • Hierbij gebruik te maken van een zo gevarieerd mogelijk aanbod van mediakanalen;
  • De kosten van deze campagne budget neutraal in te vullen door het mee te nemen binnen bestaande campagnes;

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam-Kooijman, Partij voor de Dieren
Katinka Kerssens, Partij van de Arbeid
Roy Seignette, Groen Links
Ronald van Veen, ChristenUnie

[1] https://www.ad.nl/binnenland/mondkapjes-serieus-probleem-voor-natuur-zorgen-om-schadelijke-stoffen~ad15f910/

[2] https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/17046/waar-zijn-al-die-gebruikte-mondmaskers-naartoe/

[3] https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5206854/dode-meeuw-mondkapje-poot-natuurhistorisch-museum-rotterdam


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

Lijst Peters, SPA, LeefbaarAlkmaar, D66, CDA, VVD, OPA

Lees onze andere moties

Amendement Gemeente stelt hoge dierenwelzijnseisen aan eigen evenementen

Lees verder

Motie: Meeuwenoverlast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer