Motie Mond­kapjes zijn voor je mond, niet de grond!


18 februari 2021

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op donderdag 18 februari;

Constaterende dat:

  • Wegwerp-mondkapjes significant bijdragen aan de hoeveelheid (zwerf)afval die er wordt geproduceerd; [1]
  • Wegwerp-mondkapjes schadelijk zijn voor de natuur omdat deze plastic bevatten; [2]
  • Dieren gewond raken of zelfs overlijden omdat zij verstrikt raken in de kapjes of erin stikken; [3]

Overwegende dat:

  • Veel mensen zich niet bewust zijn van de schadelijke gevolgen van wegwerp-mondkapjes;
  • Minder zwerfafval ook minder opruimingskosten betekent;

Verzoekt het college:

  • Een campagne te starten met als doel bewustwording over de schadelijke gevolgen van wegwerp-mondkapjes voor dier, natuur en milieu;
  • Hierbij gebruik te maken van een zo gevarieerd mogelijk aanbod van mediakanalen;
  • De kosten van deze campagne budget neutraal in te vullen door het mee te nemen binnen bestaande campagnes;

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam-Kooijman, Partij voor de Dieren
Katinka Kerssens, Partij van de Arbeid
Roy Seignette, Groen Links
Ronald van Veen, ChristenUnie

[1] https://www.ad.nl/binnenland/mondkapjes-serieus-probleem-voor-natuur-zorgen-om-schadelijke-stoffen~ad15f910/

[2] https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/17046/waar-zijn-al-die-gebruikte-mondmaskers-naartoe/

[3] https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5206854/dode-meeuw-mondkapje-poot-natuurhistorisch-museum-rotterdam


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

Lijst Peters, SPA, LeefbaarAlkmaar, D66, CDA, VVD, OPA