Motie ‘Paint It Black’


22 september 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 22 september 2020;

Constaterende dat:

  • De gemeente Alkmaar, samen met de regiogemeenten, haar ambities omtrent hernieuwbare energieopwekking duidelijk heeft gemaakt met het concept RES document; [1]
  • Een substantieel onderdeel van deze hernieuwbare energieopwekking gebaseerd is op windenergie; [2]

Overwegende dat:

  • Vogels tegen de draaiende wieken van de windturbines kunnen vliegen;
  • Een recent onderzoek laat zien dat door een zeer simpele en goedkope maatregel, namelijk het zwart verven van één van de wieken, er tot wel 70 procent minder vogelaanvaringen zijn; [3]

Verzoekt het college:

  • Om in gesprek te gaan met relevante energieleveranciers om te onderzoeken of het toepassen van deze maatregel ook in Alkmaar tot positieve resultaten kan leiden, er van uitgaand dat het schilderen zo veel mogelijk vóór het plaatsen van de windturbines gebeurt, zodat de kosten minimaal blijven;

En gaat over tot de orde van de dag.

Janine Visser
Partij voor de Dieren

[1] https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/06/Online-PDF-Concept-RES-NHN-15-april-2020.pdf

[2] In totaal 75 windturbines in de betreffende regio

[3] https://www.nina.no/english/News/News-article/ArticleId/5037/S-229-effektive-er-tiltakene-for-fuglevennlig-vindkraft


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, BAS, CDA

Tegen

SPA, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, VVD, OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Noordelijk deel Schermer opnemen als zoekgebied in RES

Lees verder

Motie Laat het liggen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer