Motie Peiling inwoners


23 juni 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 22 juni 2023

Constaterende dat:

  • Enkele belangrijke woonthema’s voor ons liggen;
  • Gezien het feit dat wij als enige gemeente werken met de oude huisvestingsverordening;
  • Het huidige college niet van plan is om inwoners te betrekken

Verzoekt het college:

  1. Om zo spoedig mogelijk een peiling onder inwoners en organisaties uit te zetten over de volgende thema’s: woningnood onder jongeren, opkoopbescherming, toeristisch verhuur.
  2. Voorafgaand aan de nieuwe huisvestingsverordening de uitkomsten te bespreken met de raad.

NB: Deze motie is mede-ingediend met Christenunie, GroenLinks, SP, PvdA en Leefbaar Alkmaar


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, FvD

Tegen

D66, VVD, OPA, CDA, BAS, SPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Zienswijze raadsvoorstel Kadernota 2024 Geestmerambacht

Lees verder

Motie: Toeristisch verhuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer