Motie: Seksuele inti­mi­datie in het uitgaans­leven


27 mei 2021

De raad van de gemeente Alkmaar in vergadering bijeen op 27 mei 2021

Constaterende dat:

  • Met het horecaconvenant ‘Veilig Uitgaan’ partijen (horeca, politie, Hart van Alkmaar en gemeente) een inspanningsverplichting aangaan met als doel om overlast en geweld tegen te gaan; en het gezellig uitgaan te bevorderen.
  • Daarbij het vraagstuk seksuele intimidatie geen specifieke aandacht krijgt terwijl dit zo’n belangrijk probleem is en een aparte aanpak vergt.
  • In andere gemeenten al ervaring wordt opgedaan met een aanpak van seksuele intimidatie in het uitgaansleven; trainingen, publiekscampagnes, actief deurbeleid, etc.

Overwegende dat:

  • Uit onderzoek in Rotterdam blijkt dat 69% van de respondenten in de afgelopen 12 maanden weleens seksueel overschrijdend gedrag heeft meegemaakt tijdens het uitgaan;
  • Ruim 62% van alle seksuele intimidatie plaatsvindt tijdens het uitgaan;
  • Jonge vrouwen veel seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaken in het uitgaansleven. Vooral ongewenst aanraken of seksueel getinte opmerkingen, maar ook aanranding en seksueel geweld komen voor. Ook bij mannen komt dit voor (Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid).

Verzoekt het college:

  1. In de werkgroep Veilig Uitgaan een aanpak te ontwikkelen gericht op het voorkomen en tegengaan van seksuele intimidatie in de horeca;
  2. De raad daarover te informeren bij de veiligheidsrapportage in 2022.


En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
Gebruikte bronnen:
https://geweldtegenvrouwenmeld...

https://www.risbo.nl/_images/R...

N.B.: Partij voor de Dieren Alkmaar heeft deze motie mede ingediend met de partijen GroenLinks, PvdA, CDA en D66.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie

Tegen

BAS, VVD, SPA, OPA

Lees onze andere moties

Motie: Bestuur het Geestmerambacht

Lees verder

Motie: Specifieke vorm voor gemengd wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer