Motie Street­fishing compe­titie is geen Fair Play


26 november 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 26 november 2020;

Constaterende dat:

  • De Wet Dieren zegt dat het verboden is bij een dier pijn of letsel te veroorzaken of de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen; [1]
  • Inmiddels onomstotelijk wetenschappelijk is aangetoond dat vissen niet alleen pijn voelen, maar dat ze daar ook een trauma aan kunnen overhouden en dat hun pijnbeleving opmerkelijk gelijk is aan dat van zoogdieren; [2]
  • Vissen die aan de haak gezeten hebben dagen geen eten meer aanraken; [2]

Overwegende dat:

  • Hengelen pijn, verwondingen, angst en stress veroorzaakt bij vissen; [3] [4]
  • Hiermee de wet Dieren op alle fronten met voeten wordt getreden;
  • Een evenement als de Streetfishing competitie er louter op gericht is om met een team binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk roofvissen uit de grachten te halen;
  • Nut en noodzaak van een dergelijk evenement ontbreekt;
  • Dit geen traditioneel Alkmaars evenement is;
  • Volgens de nieuwe nota Dierenwelzijn het beleid er op gericht is om bij evenementen met dieren het dierenwelzijn te bevorderen en naast de wettelijke kaders ook andere mogelijkheden ter bevordering van dierenwelzijn zoveel mogelijk te benutten en terughoudend te zijn ten aanzien van de inzet van dieren bij evenementen;

Verzoekt het college:

  • Na te gaan of het toestaan van een evenement als de Streetfishing competitie nog wel past bij het voorgenomen beleid om terughoudend te zijn bij de inzet van dieren bij evenementen en hier naar te handelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam, Partij voor de Dieren
Ema Najetovic, Groen Links

[1] https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&hoofdstuk=2¶graaf=1&artikel=2.1&z=2020-01-01&g=2020-01-01

[2] https://www.liverpool.ac.uk/research/news/articles/fish-experience-pain-with-striking-similarity-to-mammals

[3] https://www.quest.nl/natuur/dieren/a32571581/voelen-vissen-pijn-als-ze-aan-een-hengel-hangen/

[4] https://www.ru.nl/animal/ep/staff/flik/


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

D66, CDA, VVD, OPA, Lijst Peters, SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Rapport Dierenwelzijn

Lees verder

Amendement voorkomen dierenmishandeling en -verwaarlozing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer