Motie Tiny Forest, een grote stap naar een groene gemeente


13 december 2018

De gemeenteraad van Alkmaar bijeen tijdens de raadsvergadering op donderdag 13 december 2018,

Constaterende dat:

 • Er een groot gebrek is aan biodiversiteit;
 • Mensen steeds verder van de natuur af komen te staan;
 • Kinderen steeds minder met de natuur in aanraking komen, doordat ze zich binnenshuis vermaken;
 • Er een grote behoefte is aan meer natuur in buurten en nabij scholen;
 • Het initiatief ‘Tiny Forest’ kinderen, door samen te werken met scholen, via buitenlokalen kennis laat maken met de natuur en een natuurbeleving voor buurtbewoners dichtbij brengt;
 • Een Tiny Forest bijdraagt aan een betere waterafvloeiing, hittestress tegengaat, de luchtkwaliteit verbetert en voor meer biodiversiteit* zorgt;
 • Er in Nederland inmiddels twaalf ‘Tiny Forest’ zijn, o.a. In Almere, Delft, Groesbeek, Utrecht, Zaandam, Zwartsluis en Zwolle;

Overwegende dat:

 • Een ‘Tiny Forest’ een prettige plek is voor mensen en dieren (vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren) met circa 600 bomen en struiken;
 • Een ‘Tiny Forest’ niet groter hoeft te zijn dan 250m2. Min 4 m breed, dit is ongeveer de oppervlakte van een tennisbaan;
 • Dat Alkmaar een groot aantal versteende wijken kent;
 • Dat in groenarme wijken vooral weinig natuurlijk groen voorkomt;
 • Dat in de groenarme wijken vaak geen schooltuinen of educatiepunten aanwezig zijn;
 • Kinderen de toekomst zijn en natuureducatie belangrijk is voor hun ontwikkeling;
 • Tiny Forests voor meer sociaal contact en een betere samenwerking tussen buurtbewoners en scholen onderling zorgen;
 • Er nu ook kosten gemaakt worden om plantsoenen in te richten;
 • De kosten voor het aanleggen van een ‘Tiny Forest’ voor partnergemeenten van IVN Natuureducatie vanwege cofinanciering met de Nationale postcode loterij slechts ca Euro 10.000 voor een gemeente bedragen;

Verzoekt het college;

 • Zich in te spannen om van de gemeente Alkmaar in het voorjaar van 2019 een van de partnergemeenten van het IVN programma Tiny Forest te maken en in de hierop volgende jaren 4 kleine stadsbossen te realiseren;**
 • De kosten voor aanleg, minimaal 10.000 Euro per ‘Tiny Forest,’ onder te brengen bij het budget voor groenbeheer en onderhoud;
 • Creatief te zoeken naar beschikbare locaties, met voorkeur in de buurt van versteende wijken;
 • Zich alleen aan te melden als er 4 scholen hun interesse en medewerking hebben toegezegd en er bij die scholen ook geschikte locatie aanwezig is;
 • Scholen actief te benaderen met de vraag of zijn hun medewerking willen verlenen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Seignette, Groen Links
Janine Visser, Partij voor de Dieren
David Rubio Borajo, PvdA
Willem Peters, BAS
David Schultz, D66

*) http://edepot.wur.nl/442150#page38

**) https://www.ivn.nl/tinyforest/...

Toelichting

Tiny Forest is een steeds groter wordende beweging waar gemeenten graag deel vanuit willen maken. Vorig jaar zijn de eerste 12 gemeenten door de IVN geselecteerd om aan dit project mee te mogen doen, de volgende 12 volgen in het voorjaar van 2019. Tiny Forests zijn aangelegde minibossen nabij scholen en hebben de afmeting van een tennisbaan. Zij dragen bij aan een beter klimaat, het welbevinden van mens en dier, en zorgen voor meer biodiversiteit. Ook zijn ze goed voor de groepscohesie in buurten en stimuleren zij een betere samenwerking tussen buurtbewoners. Elke Tiny Forest is ook een buitenlokaal voor educatie aan schoolkinderen. Kinderen komen hierdoor rechtstreeks in aanraking met de natuur, doordat zij meehelpen met de beplanting en verzorging. Daarnaast onderzoeken zij de leefwereld van insecten en kleine zoogdieren die zich in het minibos bevinden.

Deelname aan dit project houdt tevens in dat de gemeente bijdraagt en meewerkt aan hoogstaand wetenschappelijk onderzoek van Wageningen University. Een mooie kans om onszelf te profileren en te laten zien dat wij als gemeente Alkmaar hart hebben voor natuur, milieu, dierenwelzijn en natuureducatie aan kinderen.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, OPA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Mantelzorgvriendelijk Alkmaar

Lees verder

Motie Carnivoor? Geef het door!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer