Algemene Beschou­wingen begroting 2021-2024


Pak de crisis aan om het tij te keren!

3 november 2020

We staan op een keerpunt en Alkmaar staat voor een grote uitdaging. Zowel maatschappelijk als financieel moeten er keuzes gemaakt worden. Het wordt steeds duidelijker dat een snelle terugkeer naar de oude economische situatie van voor de Coronacrisis slechts een lapmiddel is, en geen oplossing biedt voor de lange termijn.

Doordat de draagkracht van de aarde schaamteloos wordt overschreden, hebben we wereldwijd te maken met diverse crises: een sociaaleconomische crisis, een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis en nu ook een gezondheidscrisis. Een belangrijke oorzaak is ons geloof dat oneindige economische groei nodig is voor ons welzijn, en zo is het een doel op zich geworden. Maar inmiddels staat die economische groei al lang niet meer ten dienste van alle mensen, maar slechts nog van de succesvollen, van de happy few. We moeten toe naar een stelsel dat voor iedereen werkt en dat de sociale ondergrens en ecologische bovengrens respecteert.

De pandemische dreiging van zoƶnosen (niet alleen Covid-19, maar ook andere infectieziekten zoals vogelgriep en varkensgriep) wordt nog steeds onvoldoende serieus genomen. Van alle recente infectieziekten die mensen bedreigen, is 75 procent namelijk afkomstig uit de dierenwereld. Dat maakt de wijze waarop we dieren exploiteren een direct gevaar voor de volksgezondheid en daarnaast een gevaar voor de economie en de ecologie. Dat geeft alle reden om onze relatie tot dieren serieus te herzien, met name die in de intensieve veehouderij waar verschillende soorten in onnatuurlijk grote dichtheden naast elkaar leven.

De enige economie die houdbaar is, is een economie die binnen de draagkracht van de aarde blijft. En dat kan, als we dit keerpunt serieus nemen en zaken anders gaan aanpakken. Ook in Alkmaar!

Dit en meer vertelde onze fractievoorzitter Janine Visser gister tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting 2021-2024. Haar hele bijdrage lees je hier terug.

Gerelateerd nieuws

Support your locals!

Omdat het voor #Alkmaarse horeca ontzettend moeilijke tijden zijn, wil Partij voor de Dieren Alkmaar de lokale ondernemers ee...

Lees verder

Van Heilloze weg naar Middenweg

De A9 Afslag, in de volksmond inmiddels de Heilloze Weg genoemd, houdt de gemoederen al jaren bezig. Vertraging stapelt zich ...

Lees verder