Van Heilloze weg naar Middenweg


De beste oplossing tegen een bodemloze put

20 november 2020

De A9 Afslag, in de volksmond inmiddels de Heilloze Weg genoemd, houdt de gemoederen al jaren bezig. Vertraging stapelt zich op vertraging, de kostenoverschrijding is al 65% (nog vóór de aanbesteding zelfs maar is gestart) en het einde van deze lijdensweg is nog niet in zicht. Dit maakt dat de optie om de Middenweg te ontsluiten weer uiterst relevant wordt voor Alkmaar.

Het doortrekken van de Middenweg in de Boekelermeer tussen Alkmaar en Heiloo zou een uitstekend alternatief zijn ter vervanging van de Oostelijke afslag. Voor de A9 Afslag zou namelijk ca. 16 hectare (weidevogel)natuur opgeofferd worden. Bovendien raakt de A9 Natuur Netwerk Nederland gebied.

Het argument van de gemeente Heiloo dat het doortrekken van de weg niet mogelijk is omdat er een groenbestemming op dit gebied zit, klopt niet. Onze fractievoorzitter, Janine Visser: “In alle plannen die er tot nu toe zijn ontwikkeld, heeft daar altijd een weg gestaan. Daarnaast weten we inmiddels dat Heiloo de ontsluiting van de Middenweg dwarsboomt om druk uit te kunnen oefenen op de gemeente Alkmaar. Heiloo wil dat Alkmaar meebetaalt aan de A9 Afslag. We zijn in het bezit van een email van een Heiloose wethouder waarin dit zwart-op-wit gesteld wordt. Daarnaast zouden er side-letters bestaan waarin staat dat de gemeente Heiloo schadenvergoeding moet betalen aan bepaalde ondernemers als de afslag niet door gaat.”

Wij hebben dan ook kritische schriftelijke vragen gesteld over al dan niet gemaakte afspraken en de bereidheid van de gemeente Alkmaar om de Middenweg zo snel mogelijk door te trekken.

Gerelateerd nieuws

Algemene Beschouwingen begroting 2021-2024

We staan op een keerpunt en Alkmaar staat voor een grote uitdaging. Zowel maatschappelijk als financieel moeten er keuzes gem...

Lees verder

Nieuwe fractieassistent

Donderdagavond is onze nieuwe fractieassistent Gert-Jan Beeke geïnstalleerd. Gert-Jan neemt het stokje over van Marisa Naarde...

Lees verder