Behoud de Hortus


12 juli 2018

We zijn erg blij dat onze motie voor het behoud van de Hortus Alkmaar is aangenomen!

Hieronder de tekst van het betoog dat fractievoorzitter Janine Visser hield tijdens de raadsvergadering van 12 juli:

De botanische collectie van de Hortus is uniek. In 37 jaar is die uitgegroeid tot ruim 1000 soorten, waarvan 700 soorten geneeskrachtige kruiden. Inmiddels trekt de tuin vele duizenden bezoekers per jaar, die komen genieten van de bloemenpracht, de rust en de bijzondere sfeer. Maar ook professionals komen er om zich te verdiepen in de geneeskrachtige kruiden.

De Hortus kan bogen op een rijkdom die niet in geld valt uit te drukken. Een rijkdom in soorten. Een rijkdom in kennis. Een rijkdom in biodiversiteit. Dit is een uniek stukje ecologisch beheerde natuur, midden op een bedrijventerrein. Iets waar Alkmaar zich zonder meer mee op de kaart kan zetten. Er zijn slechts 26 botanische tuinen in Nederland, aangesloten bij de NVBT. Daar zitten tuinen bij als het Arboretum in Wageningen en de Hortus Botanicus in Amsterdam. Een illuster gezelschap waar de Hortus Alkmaar toch maar mooi tussen staat. En nog in de top 7 ook.

De Stichting is ook vast van plan de eigen broek op te houden. Er zijn mogelijkheden voor verdere kruisbestuiving met de Ondernemerstuin op het gebied van voeding en gezondheid. Maar de Hortus wil graag zekerheid. Zekerheid over het voortbestaan op deze locatie. En die zekerheid is er nu niet vanwege de grondsituatie. Alle gronden worden op dit moment nog gehuurd, tot voor kort voor een vriendenprijs, maar dat is helaas afgelopen. Om het plaatje even compleet te krijgen: De Hortus bestaat eigenlijk uit 3 delen wat de grond aangaat. Een deel van ruim een ha met de ecologische oevers en de ijsvogels, dat gepacht wordt van de gemeente. Dit kan zo blijven. De gemeente hanteert nog steeds een vriendenprijs. Dan het oudste gedeelte met de unieke collecties, de kas en de entree. Als deze 3000 m2, bekend als kavel 1, aangekocht kan worden, is, met het gepachte gedeelte van de gemeente erbij, het voortbestaan van de Hortus in ieder geval verzekerd, en kunnen ze aan hun productieverplichtingen blijven voldoen en ook het educatieve gedeelte houden. En dan is er nog de productietuin, bekend als kavel 2. De Hortus zou die graag erbij houden. En dan zou natuurlijk prachtig zijn, het geheel is meer dan de som der delen.

Maar wij beseffen ook wel dat het behouden van kavel 2, gezien de prijs die daar voor gevraagd wordt, een behoorlijke uitdaging gaat worden. Eigenlijk haast onmogelijk. We hebben ook wel meegekregen dat er achter de schermen ook al het nodige gedaan is. Maar wat precies, daar is de raad niet van op de hoogte. Vandaar ook het verzoek aan het college in deze motie: Informeer ons!

Wat zijn nu die ontwikkelingen op het gebied van de grondsituatie?

Tegelijkertijd vanaf deze plek ook een dringend verzoek aan Stichting de Hortus dat als het deel voor de productietuin toch neerkomt op een andere locatie, hier niet afwijzend tegenover te staan, maar het met beide handen aan te grijpen.

En als laatste een oproepje aan alle raadsleden, het publiek hier, de kijkers thuis, heel Alkmaar, als je dat nog niet bent, wordt dan ook Vriend van de Hortus. Want het is sowieso een hele prachtige tuin waar het prettig toeven is. Ook als het productiegedeelte op een andere locatie zou zijn.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Reactie op Coalitieakkoord Alkmaar aan zet

In de raadsvergadering van 7 juni reageerde fractievoorzitter Janine Visser inhoudelijk op het Coalitieakkoord Alkmaar aan ze...

Lees verder

Motie om als gemeente niet langer vuurwerkshows te faciliteren aangenomen

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 27 september is onze motie Lasershow in plaats van vuurwerkshow tijdens Alkmaars...

Lees verder