Goed nieuws voor Alkmaarse studenten met een handicap!


De studie­toeslag gaat omhoog!

7 maart 2020

Goed nieuws voor Alkmaarse studenten met handicap. Als student met een arbeidsbeperking heb je recht op een toeslag. De hoogte hiervan verschilt per gemeente behoorlijk.

We stelden raadsvragen omdat de toeslag in Alkmaar ver achterbleef bij omliggende gemeenten. Ook is de doelgroep moeilijk te bereiken, waardoor rechthebbenden wellicht niet bekend zijn met deze toeslag.

We zijn dan ook zeer verheugd dat het college zich wil voegen naar de landelijke richtlijn van 300 euro per maand. En wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Ook gaat het college in ieder geval met onderwijsinstellingen in overleg over hoe ze de uitkeringsgerechtigde studenten beter kunnen bereiken.