Besmet­tings­gevaar in slacht­huizen


Hoe zit dat in Oost-Graftdijk?

28 mei 2020

Wij hebben naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen omtrent het hoge aantal Corona besmettingen in en rondom slachthuizen een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college over de situatie bij het slachthuis in Oost-Graftdijk.

Is het bij het college bijvoorbeeld bekend of de RIVM-maatregelen bij het slachthuis in Oost-Graftdijk zorgvuldig worden nageleefd? Op welke manier is het college van plan de vinger aan de pols te houden?