Houtstook scha­de­lijker dan gedacht


PvdD Alkmaar pleit voor aanvul­lende maat­re­gelen

9 mei 2019

De schadelijke gevolgen van houtstook leveren hoge kosten op voor de maatschappij. Dit blijkt uit een recent onderzoek van CE Delft. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Alkmaar aanvullende maatregelen neemt om houtstook te beperken.

Dat houtstook de lucht flink vervuilt, was al langer bekend. Elk jaar overlijden 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig door ongezonde lucht. Houtstook in de winter levert gemiddeld 10 procent van het fijnstof op. Fijnstof die vrijkomt bij verbranding van hout is schadelijker voor de gezondheid dan fijnstof die vrijkomt bij diesel. En houtrook is twaalfmaal schadelijker dan sigarettenrook.

Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft is in de verborgen kosten van deze schadelijke effecten gedoken. Negatieve milieueffecten leiden tot maatschappelijke schade en dit leidt weer tot een verlies aan welvaart, zowel voor de huidige generatie als voor de toekomstige generatie. Open haarden blijken het stoutste jongetje van de klas te zijn: hun uitstoot veroorzaakt 1.600 keer hogere kosten dan warmtepompen. Maar zelfs ‘schone’ houtstooktechnieken blijken enorme kostenposten. Hun verborgen kosten zijn vijf tot twaalf keer hoger dan die van een gasgestookte cv.

De gemeente Alkmaar geeft op haar website slechts een aantal verwijzingen met tips om op een verantwoorde manier te stoken en eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. De concrete resultaten van deze goedbedoelde adviezen op de hoeveelheid Alkmaarse houtstook zijn onbekend. Bovendien verwijst de tweede link naar een inmiddels niet meer bestaande pagina.

De Partij voor de Dieren vindt dat dit wel wat ambitieuzer mag. Wij hebben dan ook een aantal vragen gesteld, onder meer naar het bereik van de gemeentelijke webpagina. Maar ook of de gemeente bereid is om verdere maatregelen te nemen, om houtstook door particulieren te ontmoedigen. Bijvoorbeeld een verbod op nieuwe open haarden, stimulering van schoorsteenfilters of een stookalarm op windluwe dagen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Is een kaassoufflé vegetarisch?

Kaas wordt bijna altijd opgevoerd als standaard vegetarisch alternatief voor vlees. Maar hoe vegetarisch is kaas nu eigenlijk...

Lees verder

Zelfstandig stemmen in Alkmaar nu ook voor mensen met een visuele beperking

Vandaag kan iedereen zijn stem uitbrengen voor de Europese Verkiezingen. Dankzij de aangenomen motie van de Partij voor de Di...

Lees verder