Kritische vragen blijven onbe­ant­woord


Jeugd­zorgPlus-aanbieder Horizon heeft haar zaakjes echter nog steeds niet op orde

11 juni 2021

De JeugdzorgPlus-locatie Antonius in Castricum komt al bijna twee jaar negatief in het nieuws. In de instelling verblijven minderjarigen die op last van de kinderrechter verplicht worden gehuisvest en behandeling moeten ondergaan. Althans dat laatste is de bedoeling. Aan het jeugdzorgdrama bij Horizon, waarover zelfs de kinderrechter haar bezorgdheid uitte, lijkt nog altijd geen eind te komen.

Na een ons inziens discutabele aanbesteding bleek al snel dat Jeugdzorgaanbieder Horizon, die voor achttien gemeenten in Noord-Holland de JeugdzorgPlus bestiert, niet aan de verwachtingen kan voldoen. En tot op de dag van vandaag is dit nog steeds het geval. Experimenteel onderwijs, geen adequate dagbesteding en de inzet van onbevoegd of onvoldoende gekwalificeerd personeel, waren voor de Partij voor de Dieren reden genoeg om op 18 maart opnieuw een pakket zeer kritische vragen te stellen aan het Alkmaarse college. Het inspectierapport van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd) toonde aan dat onze bezorgdheid gegrond was.

Maar liefst twee maanden moesten we wachten op een reactie. En op het merendeel van onze vragen kregen we tot onze grote verbazing géén antwoord. Van de 27 vragen beantwoordde het college er slechts 13. Met als reden dat zij voor de overige 14 vragen ‘niet bevoegd zou zijn’. Wij moeten daardoor constateren dat we als politieke partij onze controlerende taak niet naar behoren kunnen uitvoeren.

Dat het college niet bevoegd is om kritische vragen te beantwoorden omdat dit een taak van de inspectie zou zijn, is wat ons betreft een drogreden. Als politici hebben we de namelijk de plicht om de zorg voor deze kwetsbare doelgroep te controleren. Het inspectierapport toont bovendien aan dat de noodzaak hiertoe nog altijd bestaat.

Vage antwoorden krijgen op kritische vragen zijn we inmiddels wel gewend in de Horizon-affaire. Maar dat vragen in het geheel niet beantwoord worden is nieuw voor ons. En dat rekenen wij het college zwaar aan. Ons inziens gaat het hier niet om ‘niet kunnen’, maar ‘niet willen’. We voelen ons dan ook met een kluitje in het riet gestuurd.

JeugdzorgPlus-aanbieder Horizon heeft haar zaakjes nog steeds niet op orde. Ook al doen zowel het college, als Horizon zelf hun uiterste best om ons anders te doen geloven. Tijdens een onlangs gehouden en buitengewoon gelikt digitaal werkbezoek blijft Horizon een façade ophouden; alles wat krom is wordt recht gepraat. En het college wast haar handen ondertussen in onschuld. JeugdzorgPlus is een publieke taak waarin een grote gemeentelijke verantwoordelijkheid besloten ligt. De weigering om kritische vragen te beantwoorden, is wat ons betreft een brug te ver. Als wij als gemeenteraadspartij niet eens meer onze controlerende taak naar behoren kunnen uitvoeren, wie kan dat dan nog wel? De Partij voor de Dieren Alkmaar volgt de ontwikkelingen nauwgezet en constateert dat er een nieuw dieptepunt in de communicatie bereikt is.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Woonnorm wordt wassen neus

De Alkmaarse Woonnorm, het was zo'n mooi plan. Lange tijd is er gewerkt om tot een vernieuwend, duurzaam, sociaal en toekomst...

Lees verder

Janine Visser stopt als raadslid

Tot onze spijt moeten wij mededelen dat onze fractievoorzitter Janine Visser vanwege gezondheidsredenen terugtreedt. Hoewel w...

Lees verder