Nieuwe visie voor het Geest­meram­bacht


Geef de natuur je stem!

4 juli 2019

Het Recreatieschap is momenteel bezig met het opstellen van een nieuwe visie voor het Geestmerambacht. Basis hiervoor is het inspiratie document “Life Energy

Hoewel de raden van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk zich hebben uitgesproken dat e.e.a. niet ten koste mag gaan van de natuurbeleving in het gebied lijkt het er op dat alleen economische ontwikkelingen alle aandacht krijgen. Dit zou wat de Partij voor de Dieren Alkmaar aangaat juist andersom moeten zijn: Voor alle ontwikkelingen moet het behouden en versterken van de natuur het uitgangspunt zijn. Nog mooier zou zijn als het hele Geestmerambacht samen met de Kleimeer een Natura 2000 gebied kan worden.

Op de website van de gemeente Langedijk staat een oproep om tussen 24 juni en 8 juli je mening te geven over de toekomst van het Geestmerambacht.

Je kunt ook direct naar de enquête gaan => https://gabpvl.swipocratie.nl

Onze voorkeur gaat in ieder geval uit naar recreatie gericht op wandelen, fietsen en zwemmen, zodat de recreatiedruk laag blijft. Geen festivals tijdens het broedseizoen, en daarbuiten alleen kleinschalig en 1-daags. Projecten als een nieuw hotel, een restaurant van 3 verdiepingen of een metershoge tokkelbaan, zijn in dit kwetsbare gebied niet op hun plaats.

Geef de natuur je stem, laat ook je mening horen!