Wederom kritische vragen over Jeugd­zorgPlus


Is de aanbe­steding op dubieuze wijze verlopen?

18 oktober 2019

Wij hebben recentelijk zeer verontrustende informatie ontvangen dat de aanbesteding van de JeugdzorgPlus op dubieuze wijze is verlopen. Reden genoeg om hier wederom kritische vragen over te stellen aan het college.

Naast kritische vragen over de rol van de belangenbehartiger van de 18 gemeenten en de bestuurder van iHUB, waar de nieuwe JeugdzorgPlus-instelling Horizon onder valt, willen wij ook weten of het college bereid is een diepgravend onderzoek te starten naar de hele procedure. Want hoe is de inkoopstrategie precies tot stand gekomen? Hoe kan het dat waar eerst 8 miljoen betaald werd voor opvang inclusief onderwijs en medisch ondersteunende therapie het nu waarschijnlijk om 12 miljoen zonder onderwijs en therapie gaat? En wat zijn precies de banden tussen Incluzio Hollands Kroon en Horizon?

Volgens fractievoorzitter Janine Visser is de informatie, die uit zeer betrouwbare bron afkomstig is, reden genoeg om indien de beantwoording van het college niet afdoende is verdere stappen te ondernemen om de onderste steen boven te krijgen. Want het kan toch niet zo zijn dat deze uiterst kwetsbare groep jongeren in de JeugdzorgPlus nu de dupe wordt van dit hele aanbestedingscircus, aldus Visser.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe visie voor het Geestmerambacht

Het Recreatieschap is momenteel bezig met het opstellen van een nieuwe visie voor het Geestmerambacht. Basis hiervoor is het ...

Lees verder

Aanvullende vragen over JeugdzorgPlus

Wederom hebben wij een aantal zeer kritische aanvullende vragen gesteld aan het college over de aanbestedingsprocedure van de...

Lees verder