Rook­sig­nalen


Een column door Sarah Pesie

8 december 2023

Net als vorig jaar heeft Partij voor de Dieren Alkmaar ruim voor de jaarwisseling een meldpunt voor vuurwerkoverlast geopend. Het harde geknal was dit jaar al vroeg te horen en zal in de aanloop naar de jaarwisseling alleen maar toenemen. Slechts veertien gemeenten in Nederland hanteren dit jaar een vuurwerkverbod. In alle andere – waaronder Alkmaar - mag je vuurwerk afsteken en dat zal zonder twijfel gaan zorgen voor overlast, letsel en schade.

Vuurwerk veroorzaakt angst en stress bij veel dieren; niet alleen bij huisdieren, maar ook bij vogels en andere wilde dieren. Daarnaast lopen elke jaarwisseling honderden mensen letsel op; let wel: meestal door legaal vuurwerk. Ongeveer de helft van de slachtoffers zijn toevallige voorbijgangers. Vuurwerk op oudejaarsdag stoot net zoveel fijnstof uit als zeven maanden wegverkeer. Na iedere jaarwisseling moet bovendien zo’n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Al die schade, overlast en vervuiling kost de samenleving dus ook nog veel geld.

De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Tradities zijn waardevol, vinden we, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. Gelukkig staan we daarin niet alleen. Medisch specialisten, milieuspecialisten, dierenwelzijnsorganisaties, maar ook de politie, de brandweer, ambulancepersoneel en justitie geven al jaren aan dat ze er klaar mee zijn. Met de schade, met de overlast en met de agressie tegen hulpverleners. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten schaart zich achter dit standpunt. Uit een vorig jaar gehouden enquête bleek dat 65% van de leden voor een algeheel verbod is. Voor de overgrote meerderheid weegt het plezier en de vrijheid van inwoners die vuurwerk willen afsteken niet meer op tegen alle schade die het met zich meebrengt.

Om de wenselijkheid van een vuurwerkverbod op de agenda te houden, heeft de Partij voor de Dieren in veel gemeenten dit jaar weer een online meldpunt ingericht voor vuurwerkoverlast. Onze fractie deed dat voor Alkmaar op alkmaar.partijvoordedieren.nl, waar stapsgewijs uitgelegd staat hoe je een melding doorgeeft. Met de gegevens uit het Meldpunt willen we in kaart brengen waar in onze gemeente de overlast het grootst is. Daarnaast moeten de ingezamelde gegevens uit alle deelnemende gemeenten ons standpunt kracht bij zetten: een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk voor alle gemeenten in Nederland.

Volgens de politievakbond heeft een afsteekverbod alleen maar zin als het landelijk is en er ook een verkoopverbod komt. De bond pleit voor een duidelijk beleid. Als je het afsteken in je gemeente níet toestaat, maar het verkopen wél, is daar niet op te handhaven. In alle plaatsen waar vorig jaar een vuurwerkverbod van kracht was, is dat verbod namelijk genegeerd.

Het zal ongetwijfeld nog jaren duren voordat er een goed werkend vuurwerkverbod komt. Net als bij het rookverbod zal dat een kwestie van de lange adem zijn. Mensen moeten erin geloven, zich realiseren dat het anders kan en ervaren wat dat hun oplevert. We hopen dat ons vuurwerkmeldpunt een signaal is naar de landelijke politiek en laat zien dat de wens om het anders te doen al breed leeft.

Gerelateerd nieuws

Het meldpunt vuurwerkoverlast staat weer live!

Vuurwerk geeft al jaren veel overlast voor mens, dier en het milieu. Daarom heeft Partij voor de dieren Alkmaar weer het meld...

Lees verder

Partij voor de Dieren jaagt discussie Burgerberaad aan

Op verzoek van de Partij voor de Dieren organiseert de gemeente Alkmaar op 17 januari een bijeenkomst over het burgerberaad, ...

Lees verder