Staats­steun­expert waar­schuwt gemeente over zieken­huisdeal uit 2016


'Nieuwe' fracties Partij voor de Dieren en Chris­tenUnie stellen raads­vragen

2 november 2018

Na tips van Alkmaarders werd bij de fracties van de Partij voor de Dieren en ChristenUnie de belangstelling gewekt over mogelijke staatssteun bij de vaststellingsovereenkomst met NWZ. Hoewel hier volgens het raadsbesluit van oktober 2016 geen sprake van zou zijn, is dit volgens mr. Knook van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen, een landelijke autoriteit op dit gebied, wel degelijk het geval.


Na het lezen van de notitie van mr. Knook maken onze fracties zich zorgen over de naleving van wet- en regelgeving door de gemeente Alkmaar op het gebied van de staatssteunregels bij het maken van de afspraken met het Noordwest Ziekenhuis, zoals vastgelegd in de (voorheen geheime) Vaststellingsovereenkomst.

Wij hebben het college dan ook een aantal vragen gesteld. Onder meer of het college ten tijde van het onderhandelen met het Noordwest Ziekenhuis en het ondertekenen van de Vaststellingsovereenkomst op de hoogte was van het feit dat ziekenhuizen als onderneming moeten worden beschouwd in de zin van het staatssteunrecht. Volgens de bevindingen van mr. Knook zijn er meerdere elementen in de Vaststellingsovereenkomst die niet te rijmen vallen met het staatssteunrecht, onder meer wat betreft de door de gemeente gehanteerde grondwaarde en de aanleg van infrastructuur (ontsluiting en tijdelijke parkeervoorzieningen). Een aanmelding van steun bij de Europese Commissie is verplicht als aan de staatssteun­criteria is voldaan en dat lijkt hier het geval te zijn. Wij vragen ons dan ook af of het college de steunmaatregel inmiddels heeft aangemeld bij de Europese Commissie. De sanctie die decentrale overheden opgelegd kunnen krijgen wanneer zij onrechtmatige steun verlenen, is het herstellen van de situatie zoals die was vóór de steunverlening. De boete/dwangsom die het Rijk wordt opgelegd bij het niet naleven van de Europese regels, kan op de gemeente Alkmaar verhaald worden.

Vijftien jaar geleden meende de gemeente Alkmaar bij het verplaatsen van het AZ-stadion uit de Alkmaarderhout aanvankelijk ook dat mooie overeenkomsten waren gesloten die pas na bittere juridische procedures werden herroepen en alsnog in overeenstemming met het staatssteunrecht werden gebracht. Het is voor alle partijen te hopen dat dit niet dezelfde kant op gaat en we gaan er van uit dat onze vragen een goede impuls geven om dit te voorkomen.

Link naar de schriftelijke vragen inclusief de notitie.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Alkmaar stelt vragen over autoshow

Afgelopen zondag werden diverse Alkmaarders opgeschrikt door een ongelofelijk lawaai. Het bleek om een show van snelle auto’s...

Lees verder

Algemene Beschouwingen Begroting 2019

Op maandag 5 november heeft de raadsvergadering over de Begroting 2019 plaatsgevonden. Fractievoorzitter Janine Visser hield ...

Lees verder