Algemene Beschou­wingen Begroting 2019


In recht­vaardige samen­leving worden belangen flora en fauna nooit voet­stoots opge­offerd aan vermeende belang van de mens

8 november 2018

Op maandag 5 november heeft de raadsvergadering over de Begroting 2019 plaatsgevonden. Fractievoorzitter Janine Visser hield een gloedvol betoog dat hier in zijn geheel is terug te lezen.

Super blij zijn we dat onze motie dat dierenartsen de kosten die ze maken bij de behandeling van gewonde in het wild levende dieren en zwerfdieren voortaan vergoed kunnen krijgen unaniem is aangenomen.

Wij vinden dat bij alle besluiten die door de raad genomen worden er rekening moet worden gehouden met wat we ons kunnen veroorloven. Niet alleen in financiële zin, maar zeker ook als we kijken naar de gevolgen voor welzijn van mens, dier, natuur en milieu. Dat er niet alleen naar prijs, maar ook naar waarde wordt gekeken. Alleen dan krijg je een waarlijk rechtvaardige, inclusieve samenleving. We hebben ingestemd met deze begroting, maar zullen op deze punten continu de aandacht blijven vestigen.

Enkele quotes uit het betoog:

"We hebben nog maar 15% van de biodiversiteit over in Nederland. Inmiddels is de zesde grote uitstervingsgolf gaande en wij trekken geld uit voor meer kaasmarkten. Dan stel je wat ons betreft de prioriteiten toch echt verkeerd."

"Flora en fauna komen in deze begroting nauwelijks voor. Beide zijn echter een onlosmakelijk onderdeel van onze samenleving. Elk dier heeft het recht om te leven naar zijn aard. Het verdient een veilige plek waar het in vrijheid, zonder pijn en angst kan leven. En wat ons betreft wordt groen niet opgeofferd aan grijs."

"Wat Alkmaar nodig heeft is meer bomen."

"En oude bomen, die koesteren we. En mocht het minder gaan met zo’n boom, dan halen we daar eerst een bomendokter bij, voordat er zelfs maar aan kappen gedacht wordt."

"Hoe kijkt het college ertegenaan als er Canadese bomen in de biomassacentrale van HVC opgestookt zouden worden? En is het college bekend met de twijfels die er zijn ten aanzien van het duurzaamheidsgehalte van biomassa in het algemeen?"

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Staatssteunexpert waarschuwt gemeente over ziekenhuisdeal uit 2016

Na tips van Alkmaarders werd bij de fracties van de Partij voor de Dieren en ChristenUnie de belangstelling gewekt over mogel...

Lees verder

Nieuwe fractieassistent

Tijdens de raadsvergadering van 22 november is Marisa Naarden als fractieassistent beëdigd. Zij neemt het stokje over van Maj...

Lees verder