Vragen bij PvdD, SPA en Groen Links over afdoening motie Lasershow in plaats van vuur­werkshow


30 november 2018

Op 27 september jl. is de motie van de Partij voor de Dieren ‘lasershow in plaats van vuurwerkshow tijdens Alkmaarse festiviteiten’ met een ruime meerderheid aangenomen. Groot was dan ook onze verbazing dat het college het nu toch over een ander boeg lijkt te willen gaan gooien, getuige een artikel in de Alkmaarsche Courant.

Het verzoek was duidelijk. Alle vuurwerkshows die door de gemeente georganiseerd dan wel betaald worden, vervangen door lasershows of andere alternatieven zonder negatieve impact op het milieu. Deze motie kon op ruime steun van de andere fracties rekenen. We dragen tenslotte niet voor niets het label: ‘Duurzame gemeente’.

De raad kan zich alleen baseren op een tussenbeantwoording waarin staat dat er eerst met de kermisexploitanten gesproken gaat worden. Er heeft echter ook korte tijd een nota met een hele andere beantwoording online gestaan. In de krant konden we dan ook lezen dat nu voorgesteld wordt een combinatie te maken van ’een lasershow met (minder) vuurwerk en minder harde geluiden’ en met een aantal argumenten waarom voor deze aanpak gekozen wordt. Deze voorgenomen besluitvorming en de argumenten gaan echter volledig voorbij aan de insteek van de aangenomen motie: als gemeente het goede voorbeeld geven door niet op kosten van de gemeente zware metalen en fijnstof de lucht in te schieten en zodoende de negatieve impact van een vuurwerkshow op mens, dier en milieu te voorkomen.

Reden voor Partij voor de Dieren, SPA en Groen Links om hier een aantal vragen over te stellen. Wat is nu de status van de verschillende documenten? Weerspiegelt het artikel in de krant de denkrichting van het college? Wat is het uitgangspunt van het overleg met de exploitanten? Vormt het verzoek van de raad aan het college niet het belangrijkste kader voor de beantwoording?

We hopen dat er snel duidelijkheid komt.

"Als het artikel in de Alkmaarsche Courant van afgelopen maandag een indicatie is voor de denkrichting van het college dan zijn we niet blij. Niet alleen omdat het college hiermee de wens van ruime meerderheid van de gemeenteraad naast zich neerlegt. Het is ook weer een typisch voorbeeld waarbij kortetermijnbelangen overheersen. Wij vinden het een kwalijke zaak als geld de doorslaggevende factor is voor besluiten en de schade aan de gezondheid van mens, dier, natuur en milieu volledig buiten beschouwing wordt gelaten. Van alles de prijs weten, maar van niets de waarde. Willen we de aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties dan kunnen we ons een dergelijke houding domweg niet langer veroorloven", aldus fractievoorzitter Janine Visser.