Vragen over vogel­po­pu­latie Oudor­perhout


Kan het college helpen met het verbe­teren van de leef­om­geving van de grutto?

8 januari 2019

Op 7 november 2018 heeft Vogelbescherming Nederland een nieuw boek uitgebracht: Bedreigde Vogels in Nederland.

Dit boek laat zien dat in de afgelopen decennia wat betreft het vogelbestand van Nederland een significante verandering heeft plaatsgevonden. Het blijkt dat negen soorten vogels zijn verdwenen in dezelfde periode, terwijl zeker tien soorten vogels met uitsterven worden bedreigd, waaronder onze nationale vogel de grutto. In vrijwel alle soorten leefgebieden – stedelijk, moeras, hei en duin – zijn veel soorten sinds 1950 sterk in aantal achteruitgegaan of zelfs uitgestorven. Als oorzaak worden de verandering van het boerenlandschap, intensivering van de landbouw en de opmars van pesticiden en kunstmest genoemd. Vooral de transformatie in het agrarische landschap heeft een behoorlijke impact gehad op de vogelpopulatie.

Binnen de stadsgrens van Alkmaar bevindt zich het natuurgebied de Oudorperhout. Hier vertoeven verschillende weidevogels, waaronder de grutto. Een dergelijk gebied midden in de stad is uniek voor Nederland. Het broedseizoen van 2019 staat alweer vlak voor de deur, eind februari kunnen de eerste grutto’s al weer terugkeren.

Het is zaak om zo snel mogelijk een optimale leefomgeving voor de grutto te creëren. Nu blijkt dat het Hoogheemraadschap in 2017 al een prachtige oplossing heeft aangedragen waarmee het waterpeil verhoogt kan worden tot -1.05NAP, zonder dat de waterberging in gevaar komt. Zij stellen voor het watersysteem dusdanig in te richten dat alleen de waterlopen rondom de daadwerkelijke ‘weidevogel-percelen’ verhoogd worden. Omdat dit een relatief klein gebied is wordt de compensatieopgave ook aanzienlijk verkleind en vereenvoudigd. Door hier een slimme locatie voor te kiezen en de compensatie bijvoorbeeld uit te voeren door het maken van natuurvriendelijke oevers, kan de natuurwaarde van het totale gebied ook nog eens toenemen.

Genoeg redenen om het college hier een aantal vragen over te stellen.

Gerelateerd nieuws

Trefpuntkerk: Sloop is begonnen, laatste woord lijkt hier nog niet gesproken

De overleggen hebben maar weinig veranderingen opgeleverd. Waarom toch nog steeds die maatschappelijke plint? Daar zouden pri...

Lees verder

Een boom voor een boom

Regelmatig komen er vragen bij ons binnen over het kappen en planten van bomen. Reden om uit te zoeken wat de stand van zaken...

Lees verder