8 oktober viering met zuur­kool­maal­tijden


Indiendatum: 21 sep. 2023

Geacht college,

Dit jaar vieren we op 8 oktober een mijlpaal: 450 jaar vrijheid in Alkmaar. Partij voor de Dieren Alkmaar is trots op onze stad en is blij dat iedereen deze vrijheid kan vieren. Helaas krijgen wij signalen dat leden van de 8 October Vereeniging, die bewust kiezen voor een dieet zonder vlees en dus vegetarisch of veganistisch leven, niet met alle festiviteiten mee kunnen doen. Voor de beroemde zuurkoolmaaltijd wordt namelijk geen vega(n) optie aangeboden. Bij een feest die voor iedere Alkmaarder hoort te zijn, blijkt sommige van onze inwoners buiten boot te vallen. Dat vinden we extra pijnlijk gezien ‘verbinding’ een van de thema’s van dit jaar is. Onze gemeente is sponsor van deze viering en onze burgemeester is erevoorzitter van de vereniging.

Partij voor de Dieren Alkmaar wil daarom de volgende vragen stellen:


Vraag 1.

Is het college het met ons eens dat een grote vereniging zoals de 8 October Vereeniging, die zich als doel stelt een mooi ontzetfeest te organiseren voor alle Alkmaarders, hiermee een groeiende groep Alkmaarders buitensluit van de traditionele zuurkoolmaaltijd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2.

Is het college het met ons eens dat een eiwittransitie noodzakelijk is om alle uitdagingen zoals de klimaatverandering, stikstofcrisis en de biodiversiteitscrisis het hoofd te bieden en het in dit licht wenselijk zou zijn als de Vereeniging ook een vegetarische of veganistische worst aan zou bieden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3.
Is er met de 8 October Vereeniging regelmatig en/of periodiek contact over de organisatie van de evenementen ter viering van het ontzet?

Vraag 4.

Is het college bereid om onze standpunten, zoals genoemd in vraag 1 en 2 desnoods via de Erevoorzitter van de vereniging, kenbaar te maken bij de Vereeniging? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5.

Is het college bereid om dit onderwerp bij de vereniging kenbaar en bespreekbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

Partij voor de Dieren heeft in de afgelopen periode via kennissen maar ook via
sommige bestuursleden van de vereniging vernomen dat de vereniging een beperkte financiële ruimte heeft om deze traditionele viering mogelijk te maken. Deze krappe ruimte lijkt de vereniging bij het mogelijk maken van een inclusievere viering te beperken.

Vraag
6.
Is het college bereid om in gesprek te gaan met de vereniging en het – waar mogelijk ook financieel – te faciliteren zodat álle Alkmaarders naast hun zuurkool ook een worst kunnen krijgen zonder enige gewetensbezwaar? Zo nee, waarom niet?