Vragen over de Prins Bern­hardlaan


Indiendatum: 6 okt. 2023

Geacht college,

Op 4 oktober werd definitief bekend dat wijlen Prins Bernhard tot 1936 lid was van NSDAP. Hiermee zijn alle twijfels rondom zijn vermeende lidmaatschap weggenomen. Historici zijn het hier unaniem over eens: leden van de NSDAP worden nazi’s genoemd. Met de vondst van zijn lidmaatschapskaart blijkt Prins Bernhard derhalve een nazi te zijn (geweest).

Alkmaar is een gemeente die historisch onrecht erkent en ook herdenkt. Bijvoorbeeld via het onlangs onthulde mooie namenmonument op het station, de struikelstenen die door de stad heen te vinden zijn en het onderzoek naar het Alkmaars slavernijverleden.

We hebben in Alkmaar een Prins Bernhardlaan, niet ver van ons oorlogsmonument aan de Wilhelminalaan en gelegen aan de graven van de gevallen commonwealth soldaten. We hebben hierover een zestal vragen:

Vraag 1

Hoe reflecteert het college op het gegeven dat een voormalig nazi d.m.v. een straatnaam in Alkmaar vereerd wordt?

Vraag 2

Is vanwege dit historisch feit het college het met ons eens dat het niet wenselijk is om zijn naam in Alkmaar via een straatnaam te eren?

Vraag 3

Deelt het college onze mening dat het wenselijk zou zijn deze straat te hernoemen?

Vraag 3b

Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Is de gemeente bereid om deze straatnaam te wijzigen? 4b) Zo nee, waarom niet?

Indien de straatnaam gewijzigd zou worden komt er een mogelijkheid voor een nieuwe straatnaam vrij. Wij weten dat hiervoor een namencommissie bestaat, maar wij zijn ook van mening dat deze locatie een straatnaam verdient die eer doet aan de beladen omgeving. Wat ons betreft is er geen betere optie dan deze te vernoemen naar de zwarte verzetsheld die vanwege zijn huidskleur juist lang niet de credenties en verering heeft gekregen waar hij, gezien zijn staat van dienst, recht op zou hebben.

Deze zwarte verzetsheld is Anton de Kom, een activist voor erkenning van ons koloniale slavernijverleden, een strijder vóór gelijke rechten en verzetsheld die door de nazi's in een concentratiekamp is omgebracht en landelijk onlangs (bij monde van toenmalig minister Hoekstra) volledig eerherstel heeft gekregen. Wat ons betreft zou dit een perfecte vervanging van de Prins Bernhardlaan zijn en recht doen aan de beladen omgeving en geschiedenis van beide personen.

Vraag 5

Is het college bereid de namencommissie te verzoeken ons voorstel te honoreren en de Prins Bernhardlaan te wijzigen in de Anton de Komlaan?

Vraag 5b

Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Ten slotte, zou het in dat geval mogelijk zijn om hier via een plechtigheid rond 4 en/of 5 mei 2024 aandacht aan te besteden op locatie bij de Klok en/of tijdens het bevrijdingsfestival in de Hout, waarbij ook nazaten van Anton de Kom uitgenodigd kunnen worden?

Vraag 6b

Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

8 oktober viering met zuurkoolmaaltijden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer