Schrif­te­lijke vraag naar aanleiding van reeds door enkele bewoners van de Bloemwijk ontvangen urgen­tie­ver­kla­ringen


Indiendatum: 30 nov. 2018

Inleiding

Onlangs viel er bij enkele bewoners van de Bloemwijk een brief in de bus waarin staat dat zij vanwege sloop van hun woning een urgentieverklaring krijgen.

Dit heeft voor veel onrust gezorgd onder de bewoners van complex 204, die strijden voor renovatie van hun woning.

Bouwhulpgroep is nog bezig met een nieuw onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek renovatie voor complex 204, waarvan de resultaten eind januari 2019 bekend zullen zijn.

Vraag

  1. Weet de gemeente al dat alle woningen definitief gesloopt gaan worden en zo ja, worden de bewoners van complex 204 aan het lijntje gehouden met dit onderzoek?

Indiendatum: 30 nov. 2018
Antwoorddatum: 19 dec. 2018

Geachte leden van de Raad,

Het lid van de Raad, mevrouw K. van Dam, heeft ons bij brief van 29 november 2018 vragen gesteld. Deze brief heeft de volgende inhoud:

Onlangs viel er bij enkele bewoners van de Bloemwijk een brief in de bus waarin staat dat zij vanwege sloop van hun woning een urgentieverklaring krijgen. Dit heeft voor veel onrust gezorgd onder de bewoners van complex 204, die strijden voor renovatie van hun woning. Bouwhulpgroep is nog bezig met een nieuw onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek renovatie voor complex 204, waarvan de resultaten eind januari 2019 bekend zullen zijn.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad, beantwoorden wij de gestelde vragen als volgt.

Vraag 1:
Weet de gemeente al dat alle woningen definitief gesloopt gaan worden en zo ja, worden de bewoners van complex 204 aan het lijntje gehouden met dit onderzoek?

Antwoord:
Nee. Voor een deel van Bloemwijk wordt (opnieuw) bezien of renovatie haalbaar is. Zoals u al aangeeft, laat Van Alckmaer hiervoor onderzoek uitvoeren door Bouwhulpgroep.

Vraag 2:
Niet van toepassing

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen PvdD, SPA en GroenLinks over beantwoording motie Lasershow in plaats van vuurwerkshow

Lees verder

Schriftelijke vragen over Vogelpopulatie Oudorperhout

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer