Schrif­te­lijke vragen over aanbe­ste­dingstraject Horizon


Begin dit jaar is de gesloten jeugdzorginstelling Transferium, onderdeel van Parlan Jeugdzorg, middels een aanbestedingstraject overgegaan naar jeugdzorginstelling Horizon. Gezamenlijk hebben 18 gemeenten besloten dat deze vorm van gesloten jeugdzorg op de schop moest en er een nieuwe en wellicht goedkopere vorm van behandeling moest komen. De aanbesteding is, zoals men dat zo mooi omschrijft, gegund aan Horizon. Hoewel wethouders stelselmatig blijven ontkennen dat de kosten hierbij een rol gespeeld hebben, lijkt het er steeds meer op dat dit wel degelijk het geval is geweest. Na slechts enkele maanden al blijkt dat Horizon de zorg nauwelijks aankan. Waar veel deskundigen al voor waarschuwden, is werkelijkheid geworden. En dat terwijl meerdere wethouders vooraf bij hoog en laag volhielden dat de transitie geen problemen zou opleveren.

Inmiddels zijn er meerdere rechtszaken geweest vanwege het geen zorg op maat kunnen geven voor bepaalde jongeren. Om het drama compleet te maken hebben nu ook 30 jeugdrechtadvocaten de noodklok geluid en eisen zij dat gemeenten nu ingrijpen. De transitie heeft zoals voorspeld grote gevolgen voor deze jongeren en hun ouders. Verschillende media maken dan ook geregeld melding van dit hele aanbestedingsdebacle.

Wij maken ons eveneens grote zorgen over de uitkomst van het aanbestedingstraject en de huidige situatie bij jeugdzorginstelling Horizon en hebben dan ook de volgende vragen:

 1. Was u op de hoogte van het feit dat de beoordelingscommissie inzake het aanbestedingstraject slechts bestond uit zes voornamelijk zorginkopers en er geen enkele professional uit de jeugdzorg deel uitmaakte van deze commissie?
  Zo ja, heeft u daar destijds tegen geageerd of vond u dit wellicht acceptabel?
  Zo nee, wat is de reden dat u hiervan niet op de hoogte was?
 2. Hoe kan het dat een commissie die bestaat uit slechts zes personen zo’n rigoureuze en ingrijpende beslissing heeft kunnen nemen?
 3. Klopt het dat Horizon op basis van slechts drie maanden intensieve behandeling de vergunning heeft gekregen en dat langer doorbehandelen of doorverwijzen niet in de berekening is meegenomen? Zo ja, hoe kan het dat dit klakkeloos aangenomen is terwijl de gemiddelde behandelingsduur een veelvoud is?
 4. Hoe kan het dat de dringende adviezen van talloze deskundigen om niet met Horizon in zee te gaan stelselmatig genegeerd zijn?
 5. De 18 gezamenlijke gemeenten schijnen volgens de uitspraak van het kort geding op 05-12-2018 voldoende onderzocht te hebben dat Horizon een realistisch alternatief zou bieden. Hoe verklaart u dan de huidige situatie bij Horizon?
 6. Is het bij u bekend dat er inmiddels meerdere rechtszaken zijn geweest over het niet adequaat kunnen bieden van de juiste zorg en behandeling voor bepaalde jongeren?
  Zo ja, wat maakt u daaruit op?
 7. Kunt u ons garanderen dat deze problematiek rondom zorg, behandeling en dagbesteding van tijdelijke aard is?
 8. Is het u bekend dat zowel jongeren als ouders zich machteloos en gefrustreerd voelen over het tekortschieten van Horizon inzake behandeling, scholing en dagbesteding en wat denkt u daaraan te gaan doen?
 9. Wat vindt u van de actie van maar liefst 30 jeugdrechtadvocaten en hun eis dat gemeenten moeten ingrijpen in het Horizon debacle?
 10. Bent u bereid om deze eis van de jeugdrechtadvocaten in te willigen?
 11. Hoe denkt u de huidige problematiek in de jeugdzorginstelling Horizon op korte termijn te gaan oplossen?
 12. Waar baseert u uw aanname op dat gesloten jeugdzorg in de toekomst niet meer nodig zou zijn?
 13. Bent u zich bewust van het feit dat het hier veelal gaat om zieke en beschadigde jongeren en dat de transitie om die reden verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben?
 14. De behandelingsmethodiek van Horizon is gebaseerd op kleinschalige, gezinsgerichte voorzieningen met beperkte beveiliging. Is het niet gewoon zo dat deze jongeren proefkonijn zijn om een nieuwe en goedkopere methodiek uit te testen?
 15. Het contract met Horizon is vooralsnog voor de periode van twee jaar. Na deze periode kan dit contract tweemaal verlengd worden voor nog eens een jaar. Op 31 december 2022 zou het contract dan moeten eindigen. Krijgen we na deze eventuele vier jaar weer opnieuw een aanbestedingscircus?