Schrif­te­lijke vragen over de campagne 'Zet ook de knop om'


Indiendatum: 6 apr. 2022

Inleiding

Wereldwijd stijgen de energieprijzen. De zichtbare gevolgen van de huidige zeer hoge energieprijzen zijn bijvoorbeeld energiearmoede, de hoge inflatie en dalende koopkracht. Inwoners met een bescheiden portemonnee worden hierdoor het hardst getroffen. De stijging van de energieprijzen is door de Russische inval in Oekraïne helaas versterkt. Door deze inval in Oekraïne staan we ook in Nederland voor een moreel dilemma: moeten we nog wel Russisch gas afnemen als dit de oorlog mede financiert?

Er zijn twee belangrijke redenen om minder afhankelijk te worden van (Russische) gas. Ten eerste is het een duidelijk signaal naar Rusland dat dergelijke agressie niet zonder gevolgen blijft en ten tweede is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen noodzakelijk voor het tegengaan van klimaatverandering.

Deze ontwikkelingen worden uiteraard ook door de landelijke politiek gevolgd. Niet voor niets is het kabinet daarom met de campagne ‘Zet ook de knop om’ [1] begonnen. Partij voor de Dieren Alkmaar heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen en de landelijke campagne een paar vragen voor het college.

  1. Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat energiebesparing een effectieve manier is om minder afhankelijk te zijn van Russische gas en daarmee de financiering van de oorlog in Oekraine te bemoeilijken?
  2. Is het college het met ons eens dat energiebesparing tevens helpt klimaatverandering tegen te gaan?
  3. Is het college bekend met de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’?
  4. Zijn er in het kader van deze energiebesparing reeds nieuwe maatregelen getroffen in de gemeentelijke gebouwen? Zo ja, welke maatregelen zijn dat? Zo nee, is het college van plan relevante maatregelen in te zetten?
  5. Gemeente Alkmaar heeft direct/indirect zeggenschap ook over gebouwen van dochterondernemingen (denk aan Alkmaar Sport, Stadswerk, e.d.). Is het college van plan relevante maatregelen ook in deze gebouwen toe te passen? Indien nee, waarom niet?
  6. Gaat het college, om bewustzijn in de Alkmaarse samenleving te bevorderen, naar de samenleving communiceren dat zij de campagne ‘Zet ook de knop om’ steunt en deze ook opgepakt wordt in gemeentelijke gebouwen?
  7. Is het college bereid om in gesprek te gaan met lokale ondernemers en inwoners van Alkmaar om hen ook uit te nodigen maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.zetookdeknopom.nl/

Indiendatum: 6 apr. 2022
Antwoorddatum: 10 mei 2022

Beste leden van de raad,

De fractie PvdD heeft ons op 6 mei 2022 vragen gesteld over de overheidscampagne ‘Zet de knop om’. In deze brief leest u onze reactie, overeenkomstig art. 42 Reglement van Orde voor vergaderingen
van de raad.

Vraag 1
Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat energiebesparing een effectieve manier is om minder afhankelijk te zijn van Russische gas en daarmee de financiering van de oorlog in Oekraine te bemoeilijken?

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Is het college het met ons eens dat energiebesparing tevens helpt klimaatverandering tegen te gaan?

Antwoord

Ja.

Vraag 3:
Is het college bekend met de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’?

Antwoord

Ja.

Vraag 4:
Zijn er in het kader van deze energiebesparing reeds nieuwe maatregelen getroffen in de gemeentelijke gebouwen? Zo ja, welke maatregelen zijn dat? Zo nee, is het college van plan relevante maatregelen in te zetten?

Antwoord
Nee. Er zijn geen nieuwe maatregelen getroffen naar aanleiding van de landelijke campagne, anders dan een verlaging van de temperatuurinstelling van de ruimten in het Stadshuis en Stadskantoor. De huurders van de gemeentelijke gebouwen zijn verantwoordelijk voor het energieverbruik. Als gebouweigenaar hebben we daar geen directe invloed op. Bij de uitvoering van onderhoud onderzoeken we als gebouweigenaar wel in hoeverre er positieve effecten behaald kunnen worden op het gebied van duurzaamheid en dus op het verbruik van gas, water en elektriciteit en worden deze in het werk meegenomen. Verder wordt met de Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV ingezet op het versneld verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen en dus op energiebesparing.

Vraag 5:
Gemeente Alkmaar heeft direct/indirect zeggenschap ook over gebouwen van dochterondernemingen (denk aan Alkmaar Sport, Stadswerk, e.d.). Is het college van plan relevante maatregelen ook in deze gebouwen toe te passen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord
Ja. Bij de uitvoering van onderhoud passen we maatregelen toe die bijdragen aan het verduurzamen van het gebouw. Zie ook ons antwoord op vraag 4.

Vraag 6:
Gaat het college, om bewustzijn in de Alkmaarse samenleving te bevorderen, naar de samenleving communiceren dat zij de campagne ‘Zet ook de knop om’ steunt en deze ook opgepakt wordt in gemeentelijke gebouwen?

Antwoord
Ja. De materialen van de campagne ‘Zet de knop om’ gebruiken wij. De gemeente Alkmaar heeft ook een eigen campagne ‘Doe Duurzaam’ met dezelfde tips. Deze is onder andere zichtbaar via de Doe Duurzaam bus, op sociale media en de Stadskrant.

Vraag 7:
Is het college bereid om in gesprek te gaan met lokale ondernemers en inwoners van Alkmaar om hen ook uit te nodigen maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten en gesprekken met inwoners waarbij het verduurzamen van de woning onderwerp van gesprek is. Voorbeelden zijn bijeenkomsten in het kader van de wijkaanpak, het aardgasvrij maken van de wijk en tijdens campagnes zoals de Doe
Duurzaam bus. Daarnaast kunnen inwoners bij het Energieloket terecht met vragen over het verduurzamen van de woning. Wij bieden ook ‘keukentafelgesprekken’ aan. Tijdens deze gesprekken krijgen inwoners een uitgebreid advies over de mogelijkheden om hun woning te verduurzamen.

Voor de uitvoering van het Energiebesparingsakkoord spreken wij ondernemers met het doel om hen te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over uitbreiding melkveehouderij tot megastal in Oterleek

Lees verder

Schriftelijke vragen over Energielabels kantoorgebouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer