Schrif­te­lijke vragen over slachthuis Oost-Graftdijk


Indiendatum: mei 2020

Er zijn in de laatste dagen hoge aantallen corona besmettingen geconstateerd bij meerdere slachthuizen en vleesverwerkers in Nederland, bijvoorbeeld bij Vion in Groenlo. [1]. Vaak gaat dit om arbeidsmigranten, die niet alleen dicht op elkaar staan te werken maar ook vaak klein gehuisvest zijn en dicht op elkaar in busjes vervoerd worden, wat het besmettingsgevaar aanzienlijk verhoogt.

Gezien het feit dat binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar, in Oost-Graftdijk, zich ook een slachthuis bevindt hebben wij, hoewel dit een kleiner slachthuis betreft, toch een aantal vragen voor het college:

  1. Volgt het college de landelijke ontwikkelingen aangaande dit onderwerp?
  2. Wat vindt het college ervan dat de verantwoordelijke minister het nemen van maatregelen voorlopig aan een sector overlaat [2] die op 26 mei nog aangaf er direct alles aan te zullen doen, maar waarvan op 27 mei alweer gebleken is dat ze gewoon doorgaan met medewerkers bij elkaar in busjes stoppen. [3]
  3. Vanuit landelijk nieuws is het bekend dat er veel arbeidsmigranten werkzaam zijn bij slachthuizen. Is het bij het college bekend of dit in het slachthuis in Oost-Graftdijk ook het geval is? Zo ja, heeft het college er dan zicht op hoe deze mensen gehuisvest zijn en vervoerd worden?
  4. Is het bij het college bekend of de RIVM-maatregelen bij het slachthuis in Oost-Graftdijk zorgvuldig worden nageleefd? Op welke manier is het college van plan de vinger aan de pols te houden?
  5. Is het bij het college bekend of de medewerkers van dit slachthuis zijn of worden getest op het Corona virus?
  6. Wat is het college van plan indien er in het slachthuis in Oost-Graftdijk besmettingen zijn geconstateerd? Wat zijn dan de consequenties voor de Alkmaarse samenleving en het versoepelen van de Corona-maatregelen vanaf 1 juni aanstaande?
  7. Heeft het college zicht op de leef- en werkomstandigheden van alle arbeidsmigranten, die zich toch vaak in een kwetsbare positie bevinden, ongeacht in welke sector in de gemeente Alkmaar ze werkzaam zijn? Wat doet het college om ook hier de vinger aan de pols te houden?

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5131876/groenlo-vion-slachthuizen-corona-besmet

[2] https://nos.nl/artikel/2335207-schouten-slachthuis-moet-zelf-veiligheid-aantonen.html

[3] https://www.nu.nl/coronavirus/6054037/slachthuis-in-apeldoorn-per-direct-dicht-omdat-medewerkers-samen-in-busjes-reizen.html