Schrif­te­lijke vragen over slachthuis Oost-Graftdijk


Indiendatum: 28 mei 2020

Er zijn in de laatste dagen hoge aantallen corona besmettingen geconstateerd bij meerdere slachthuizen en vleesverwerkers in Nederland, bijvoorbeeld bij Vion in Groenlo. [1]. Vaak gaat dit om arbeidsmigranten, die niet alleen dicht op elkaar staan te werken maar ook vaak klein gehuisvest zijn en dicht op elkaar in busjes vervoerd worden, wat het besmettingsgevaar aanzienlijk verhoogt.

Gezien het feit dat binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar, in Oost-Graftdijk, zich ook een slachthuis bevindt hebben wij, hoewel dit een kleiner slachthuis betreft, toch een aantal vragen voor het college:

  1. Volgt het college de landelijke ontwikkelingen aangaande dit onderwerp?
  2. Wat vindt het college ervan dat de verantwoordelijke minister het nemen van maatregelen voorlopig aan een sector overlaat [2] die op 26 mei nog aangaf er direct alles aan te zullen doen, maar waarvan op 27 mei alweer gebleken is dat ze gewoon doorgaan met medewerkers bij elkaar in busjes stoppen. [3]
  3. Vanuit landelijk nieuws is het bekend dat er veel arbeidsmigranten werkzaam zijn bij slachthuizen. Is het bij het college bekend of dit in het slachthuis in Oost-Graftdijk ook het geval is? Zo ja, heeft het college er dan zicht op hoe deze mensen gehuisvest zijn en vervoerd worden?
  4. Is het bij het college bekend of de RIVM-maatregelen bij het slachthuis in Oost-Graftdijk zorgvuldig worden nageleefd? Op welke manier is het college van plan de vinger aan de pols te houden?
  5. Is het bij het college bekend of de medewerkers van dit slachthuis zijn of worden getest op het Corona virus?
  6. Wat is het college van plan indien er in het slachthuis in Oost-Graftdijk besmettingen zijn geconstateerd? Wat zijn dan de consequenties voor de Alkmaarse samenleving en het versoepelen van de Corona-maatregelen vanaf 1 juni aanstaande?
  7. Heeft het college zicht op de leef- en werkomstandigheden van alle arbeidsmigranten, die zich toch vaak in een kwetsbare positie bevinden, ongeacht in welke sector in de gemeente Alkmaar ze werkzaam zijn? Wat doet het college om ook hier de vinger aan de pols te houden?

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5131876/groenlo-vion-slachthuizen-corona-besmet

[2] https://nos.nl/artikel/2335207-schouten-slachthuis-moet-zelf-veiligheid-aantonen.html

[3] https://www.nu.nl/coronavirus/6054037/slachthuis-in-apeldoorn-per-direct-dicht-omdat-medewerkers-samen-in-busjes-reizen.html

Indiendatum: 28 mei 2020
Antwoorddatum: 26 jun. 2020

Er zijn in de laatste dagen hoge aantallen corona besmettingen geconstateerd bij meerdere slachthuizen en vleesverwerkers in Nederland, bijvoorbeeld bij Vion in Groenlo. [1]. Vaak gaat dit om arbeidsmigranten, die niet alleen dicht op elkaar staan te werken maar ook vaak klein gehuisvest zijn en dicht op elkaar in busjes vervoerd worden, wat het besmettingsgevaar aanzienlijk verhoogt.

Gezien het feit dat binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar, in Oost-Graftdijk, zich ook een slachthuis bevindt hebben wij, hoewel dit een kleiner slachthuis betreft, toch een aantal vragen voor het college:

1. Volgt het college de landelijke ontwikkelingen aangaande dit onderwerp?

Antwoord: Ja.

2. Wat vindt het college ervan dat de verantwoordelijke minister het nemen van maatregelen voorlopig aan een sector overlaat [2] die op 26 mei nog aangaf er direct alles aan te zullen doen, maar waarvan op 27 mei alweer gebleken is dat ze gewoon doorgaan met medewerkers bij elkaar in busjes stoppen. [3]

Antwoord: Het college heeft kennisgenomen van het standpunt van de minister dat het nemen van maatregelen aan de sector zelf moet worden overgelaten. De uitvoering van de Coronamaatregelen is aan de Veiligheidsregio. Hierin volgt het college de landelijke en regionale lijn.

3. Vanuit landelijk nieuws is het bekend dat er veel arbeidsmigranten werkzaam zijn bij slachthuizen. Is het bij het college bekend of dit in het slachthuis in Oost-Graftdijk ook het geval is? Zo ja, heeft het college er dan zicht op hoe deze mensen gehuisvest zijn en vervoerd worden?

Antwoord: Nee.

4. Is het bij het college bekend of de RIVM-maatregelen bij het slachthuis in Oost-Graftdijk zorgvuldig worden nageleefd? Op welke manier is het college van plan de vinger aan de pols te houden?

Antwoord: Nee. Het controleren op naleving van de RIVM regels is de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf, zoals de minister ook schrijft. Als daartoe aanleiding is, zal op naleving van de regels worden gehandhaafd onder verantwoordelijkheid van de VR. Het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, is verantwoordelijk voor het toezicht op slachthuizen en ziet er op toe dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het toezicht op slachthuizen uitvoert. Daarnaast voert de arbeidsinspectie ISZW controles uit bij slachthuizen met focus op de leef- en werkomstandigheden van arbeiders. Tot op heden is het slachthuis in Oost-Graftdijk niet geïnspecteerd. De ISZW komt zoals gewoonlijk onaangekondigd, dus mocht dit op de planning staan, is dit bij het college niet bekend.

5. Is het bij het college bekend of de medewerkers van dit slachthuis zijn of worden getest op het Corona virus?

Antwoord: Wij hebben deze vraag voorgelegd aan de GGD. Zoals aangegeven: het is een zaak van de sector zelf. De GGD heeft aangegeven dat men in het kader van de Corona-aanpak in gesprek is met de sector over het vrijwillig laten testen van medewerkers. Het is het college niet bekend of medewerkers van het slachthuis in Oost-Graftdijk zijn of worden getest. Vanaf 1 juni kan iedereen met (milde) klachten zich laten testen. Na een positieve test start de GGD onmiddellijk het bron- en contactonderzoek. Hier is tot op heden irt het slachthuis in Oost-Graftdijk geen aanleiding voor geweest.

6. Wat is het college van plan indien er in het slachthuis in Oost-Graftdijk besmettingen zijn geconstateerd? Wat zijn dan de consequenties voor de Alkmaarse samenleving en het versoepelen van de Corona-maatregelen vanaf 1 juni aanstaande?

Antwoord: De aanpak, monitoring en handhaving bij een eventuele uitbraak is een aangelegenheid voor de VR. Dat is nu niet aan de orde. Er zijn op dit moment geen signalen bekend dat er in het slachthuis in Oost-Graftdijk besmettingen zijn geconstateerd. Mocht dit zich wel voor gaan doen, is de voorzitter van de veiligheidsregio bevoegd om mensen verplicht te laten testen, quarantainemaatregelen op te leggen, een gebiedsverbod en/of een arbeidsverbod op te leggen.

7. Heeft het college zicht op de leef- en werkomstandigheden van alle arbeidsmigranten, die zich toch vaak in een kwetsbare positie bevinden, ongeacht in welke sector in de gemeente Alkmaar ze werkzaam zijn? Wat doet het college om ook hier de vinger aan de pols te houden?

Antwoord: Het college heeft in algemene zin geen zicht op de leef- en werkomstandigheden van alle arbeidsmigranten in de gemeente Alkmaar. Indien er signalen binnen komen over slechte leef- en werkomstandigheden, worden deze signalen gedeeld met de arbeidsinspectie (ISZW). Mocht op basis van het onderzoek dat de ISZW ism partners verricht er sprake te zijn van slechte leef- en werkomstandigheden of uitbuiting, wordt hier in samenwerking met de gemeente gepaste maatregelen op ingezet. Op dit moment is er geen geval bekend waarbij dit aan de orde is. Wel staat dit thema onder versterkte aandacht.

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5131876/groenlo-vion-slachthuizen-corona-besmet

[2] https://nos.nl/artikel/2335207-schouten-slachthuis-moet-zelf-veiligheid-aantonen.html

[3] https://www.nu.nl/coronavirus/6054037/slachthuis-in-apeldoorn-per-direct-dicht-omdat-medewerkers-samen-in-busjes-reizen.html


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over individuele studietoeslag

Lees verder

Schriftelijke vragen over Evaluatie JeugdzorgPlus-instelling Horizon

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer