Motie: Onderzoek rol koloniale verleden bestuur Alkmaar


25 januari 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 26 januari 2023

Overwegende dat:

 • De erfenis van het Nederlandse slavernijverleden tot op de dag van vandaag doorwerking heeft en hiermee aan het fundament staat van bijvoorbeeld institutioneel racisme en andere maatschappelijk ongewenste uitingsvormen.
 • Op basis van de huidige tentoonstelling in het Alkmaarse stedelijk museum ‘Plantage Alkmaar’ blijkt dat er betrokkenheid was van Alkmaar in het koloniale- slavernijverleden[1].
 • Het Nederlandse, en daarmee ook het Alkmaarse, slavernijverleden een onderbelicht onderdeel is van onze gedeelde geschiedenis [2].
 • De gedeelde kennis van het verleden bijdraagt aan hedendaagse toekomstige inclusie en maatschappelijke samenhorigheid.

Constaterende dat:

 • De Rijksoverheid dit jaar van 1 juli 2023 t/m 1 juli 2024 heeft uitgeroepen tot het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. In het kader van dit herdenkingsjaar ondersteund de Rijksoverheid initiatieven in relatie tot het slavernijverleden.
 • De directe nazaten van de geschiedenis een substantieel deel vormt van de Alkmaarse bevolking;
 • Het (voormalige) bestuur van Alkmaar nooit een initiatief heeft ondernomen om een onderzoek te doen naar het Alkmaarse koloniale en slavernijverleden
 • Kennis van het koloniale- en slavernijverleden ons als samenleving sterkt in wederzijds begrip en verbondenheid naar de toekomst.

Verzoekt het college:

 1. Onderzoek te laten verrichten naar het Alkmaarse koloniale en slavernijverleden in het bijzonder naar de rol van het stadsbestuur.
 2. Van dit onderzoek een publieksvriendelijke publicatie beschikbaar te stellen welke ook toegankelijk moet zijn voor onderwijsdoeleinden.
 3. Indien mogelijk, de resultaten van het onderzoek te publiceren vóór het einde van het herdenkingsjaar slavernijverleden (1 juli 2024 / Keti Koti).

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
[1]
Tentoonstelling Plantage Alkmaar in het Stedelijk Museum

[2] Rijksoverheid ministerie van onderwijs slavernijverleden


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, SP, SPA

Tegen

BAS, OPA, FvD