Aanvul­lende vragen over Jeugd­zorgPlus


Wederom stellen wij een aantal zeer kritische vragen aan het college

20 november 2019

Wederom hebben wij een aantal zeer kritische aanvullende vragen gesteld aan het college over de aanbestedingsprocedure van de JeugdzorgPlus. Dit omdat de eerdere beantwoording volgens ons niet strookt met de informatie die wij hierover hebben. Het lijkt alsof de waarheid doelbewust en stelselmatig verdraaid wordt en er feiten al dan niet doelbewust achtergehouden worden voor ons. Omdat wij het belang van goede zorg voor deze uiterst kwetsbare groep jongeren van groot belang vinden, willen wij hier nu meer duidelijkheid over hebben.