Gezichts­her­kenning bij came­ra­toe­zicht?


Nee bedankt!

15 december 2019

Gezichtsherkenning is een ingrijpend middel dat door de overheid niet lichtvaardig ingezet zou mogen worden. Er is geen duidelijke landelijke wet- en regelgeving omtrent het gebruik van gezichtsherkenning in de openbare ruimte. Het college wil in de toekomst gezichtsherkenning als onderdeel van het bestaande cameratoezicht gaan gebruiken. Wij willen graag van het college weten hoe zij de privacy van burgers gaat waarborgen en welke leveranciers van de benodigde soft- en hardware men op het oog heeft. En of ze het niet met ons eens zijn dat om zo’n ingrijpend middel in te kunnen zetten eerst vooraf een democratisch proces, zoals bijvoorbeeld een raadsbesluit, noodzakelijk is. Vandaar dat we een aantal vragen gesteld hebben.