Vragen over de evaluatie van Jeugd­zorgPlus-instelling Horizon


Ons inziens is die iets te voorbarig en te positief

26 juni 2020

Onlangs hebben wij de evaluatie over JeugdzorgPlus-instelling van Horizon ontvangen. Naar aanleiding van deze evaluatie hebben wij weer een aantal vragen opgesteld, omdat deze evaluatie ons inziens iets te voorbarig en te positief is.

Horizon blijkt namelijk in gebreke te blijven in het aanbieden van de juiste zorg. De beloftes die op voorhand gedaan zijn, blijken een wassen neus te zijn geweest. Desondanks hebben de 18 gemeenten de intentie om het contract met Horizon te verlengen. Reden genoeg om wederom kritische artikel 42 vragen te stellen aan het college.