Doel: Alkmaar koploper op het gebied van dieren­welzijn!


Een column door Sarah Pesie

26 mei 2023

Ik wil de lat hoog leggen
Wat baalde ik ervan toen een paar maanden geleden het Alkmaarse college klapte. In algemene zin omdat ik de hele gang van zaken geen visitekaartje vond voor Alkmaar. En in het bijzonder omdat ik net een aantal goede gesprekken achter de rug had met de wethouder die Dierenwelzijn in z’n portefeuille had. We stonden aan het begin van een goede samenwerking en daar kwam van het een op het andere moment een eind aan.

Het Dierenwelzijnsbeleid van de gemeente gaat over ongeveer alles wat met dieren te maken heeft. Van het zorgen voor beschermde diersoorten in en om de gemeente tot en met het beleid rondom kinderboerderijen, de opvang van gewonde dieren en het gebruik van dieren tijdens publieke evenementen. Met de vorige wethouder sprak ik uitgebreid over de kansen die er liggen voor Alkmaar en hoe we een voorbeeldgemeente kunnen worden die laat zien hoe goed je het kunt doen. In die ambitie konden we elkaar – ondanks onze verschillende politieke kleuren – uitstekend vinden.

De eerste mooie stap maakten we in januari, toen onze motie om Stadsboerderij De Hout nieuw leven in te blazen en te stoppen met het inzetten van dieren als vermaaksobject werd aangenomen. De aansluiting bij het Keurmerk Dierenwelzijn voor Kinderboerderijen hoorde daar ook bij. We hadden nog veel meer plannen, waaronder een werkgroep-bijeenkomst met lokale experts die in het veld werken. De mensen van de Vogelopvang en de Vogelbescherming en, niet te vergeten, de experts op het gebied van wilde dieren bij Stichting Animo.
Sinds 2018 wordt er jaarlijks een prijs uitgereikt aan de Diervriendelijkste Gemeente van Nederland. Het Dierenwelzijnsbeleid van gemeenten die aan deze verkiezing meedoen, wordt daarvoor grondig onder de loep genomen. Er wordt niet alleen gekeken hoe goed gemeenten het al doen, maar ook welke grote stappen ze hebben gemaakt binnen hun beleid.

De prijs ging al eens naar Leeuwarden, Zwolle en Amsterdam. Vorig jaar werd Almere nummer één. In hun coalitieakkoord waren maar liefst 12 dier-gerelateerde doelstellingen opgenomen, variërend van natuureducatie op scholen tot diervriendelijke contracten in het bedrijfsrestaurant. Almere heeft ook zelf de regie gepakt richting dierenhulporganisaties en maakte met hen kostendekkende meerjarenplannen om de voortgang van hun werk te waarborgen. Of we nu wel of niet aan zo’n verkiezing meedoen, zo hoog willen wij de lat ook leggen. En binnen onze gemeente zijn er volop experts die hierover mee willen en kunnen praten.

Diervizier, medeorganisator van de verkiezing, is een kennisplatform door en voor gemeenten. We zouden graag zien dat onze gemeente zich daarbij aansluit om de laatste ins & outs te weten op het gebied van Dierenwelzijn. Ik ben heel ambitieus en wil dat Alkmaar een topbeleid krijgt. Ik hoop daarom dat de nieuwe wethouder dit net zo proactief gaat oppakken als zijn voorganger en gebruik maakt van de expertise die we als Partij voor de Dieren nu eenmaal hebben. We kijken er naar uit om dat beleid dit jaar nog uit te rollen, zodat we volgend jaar met een nieuwe Dierenwelzijnsnota koploper kunnen zijn.


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Een nieuwe raad en het nieuwe coalitie-akkoord

Dank. Voorzitter, we zijn nu 11 weken verder dan de beruchte raadsvergadering van 13 maart en er ligt een coalitieakkoord voo...

Lees verder

Ook dieren lijden onder armoede

De kosten voor levensonderhoud zijn het afgelopen jaar explosief gestegen. Steeds meer mensen komen daardoor in de knel en mo...

Lees verder