Onze motie 'Alkmaar laat niemand vallen' is aange­nomen!


6 oktober 2022

Door torenhoge inflatie en stijgende energieprijzen raken minima, maar ook steeds vaker mensen met een middeninkomen in de knel. Voor veel huishoudens is hun inkomen niet meer genoeg om van rond te komen.

Hoewel er allerlei subsidies en regelingen zijn om deze groep te ondersteunen, weten veel van hen niet waar ze recht op hebben of zijn ze huiverig om hulp te zoeken door alle verschillende loketten, formulieren en regelingen.

De Partij voor de Dieren riep daarom het college deze week op om Alkmaarders actief te informeren over bestaande en nieuwe regelingen om armoede en schulden te voorkomen. En ook rekening te houden met anderstalige en laaggeletterde inwoners. We zijn heel blij dat onze motie met een grote meerderheid is aangenomen!

Benieuwd naar onze motie en hoe er gestemd is? Bekijk het hier.

Gerelateerd nieuws

Op 4 oktober is het dierendag!

De Partij voor de Dieren Alkmaar wil op dierendag graag iets doen voor minima met huisdieren. De kosten voor voer en verzorgi...

Lees verder

'Warm en duurzaam de winter door'

'Warm en Duurzaam de winter door!'. In deze tijd met de hoge gasprijzen en de energiecrisis lijkt het een onmogelijke opgave....

Lees verder