Motie en amen­dement aange­nomen!


Niet marktam­bities bepalend voor grond­beleid maar maat­schap­pe­lijke behoeftes

28 januari 2022

In de raadsvergadering van 27 januari hebben we een paar successen behaald op woongebied!

Zowel de motie als het amendement dat we op twee beleidstukken hebben ingediend zijn met ruime meerderheid aangenomen!

Door onze wijzigingen hebben wij ervoor gezorgd dat wanneer de gemeente Alkmaar haar vastgoed wil verkopen, zij als nieuwe bestemming prioriteit moet geven aan betaalbare woningen en kinderopvang. Ook moet de gemeente terughoudend zijn in het verkopen van haar eigen gebouwen.

Niet marktambities zijn bepalend voor grondbeleid maar maatschappelijke behoeftes. Zo zetten wij weer een stap naar een betaalbare woning voor iedereen!