Instagram


Vragen over de zuur­kool­maaltijd met worst tijdens het Alkmaar's ontzet

Column Ook dieren lijden onder armoede

Verspil­lings­vrije week

Vervolg­vragen asiel­opvang

Nieuw­be­richt Rodi: Geen hoger beroep megastal Oterleek

Vragen over gaswinning Middelie

Interview met Sarah Pesie over MeiPlas­ticvrij

Filmpje Partij voor de Dieren voor een proef­diervrij Nederland

De dag van de aarde! Doe jij ook mee?

Loop ook mee met de mars tegen dier­proeven!

Vragen over COC regen­boog­actie

Vegan Paastips Vegan Nederland!

Lees ons manifest voor het plat­teland

Film­middag Nederland onder water!

Team Planet Estafette Etappe 7

Politiek café

Bekijk onze successen!

Motie: "Onderzoek rol koloniale verleden bestuur Alkmaar"

Partij voor de Dieren doet mee met de Water­schappen!

Vacature alert: Word jij onze nieuwe frac­tie­as­sistent?

Schrif­te­lijke vragen over land­bouwgif op gemeen­te­gronden

Vegan kerst­re­cepten van de Vere­niging van Vega­nisten

Vegan kerst­re­cepten van Aller­hande

Motie 'Geen boete op compassie'

Voorstel: Burger­beraad bij mobi­li­teits­beleid

Motie: 'Geen kind met honger in de klas'

Lezing Warm en Duurzaam de winter door

Motie: Rolstoel-plus woning in Highlands

Motie: Bij viering 450 jaar Ontzet geen subsidies voor vermaak met dieren.

Amen­­dement: Mobieltje gaat vier jaar mee.

Lezing: 'Warm en duurzaam de winter door'

Motie 'Alkmaar laat niemand vallen' is aange­nomen!

Dieren­voe­din­gin­za­me­lings­actie Dierendag

Motie 'Pluktuin van Geesje' is aange­nomen!

Motie 'Geduld is een schone zaak' megastal Oterleek

Motie 'Geen vervui­lende evene­menten in het Geest­meram­bacht'

Verken­ningsfase, helaas mislukt!

Geen uitbreiding tot megastal in Oterleek, vragen gesteld

Verkie­zings­debat: De toekomst van onze economie

Ons verkie­zings­pro­gramma voor Gemeen­te­raads­ver­kie­zingen 2022

Verkie­zings­pro­gramma voor iedereen te lezen, bekijken en luisteren

Onze kandi­daten

Campag­ne­aftrap in Mare Nostrum

Amen­dement Maat­schap­pelijk grond­beleid

Motie Gemeen­telijk Vastgoed voor maat­schap­pe­lijke doelen

Zwaar verwaar­loosde dieren op zorg­boer­derij, wij stelden vragen

Schrif­te­lijke vragen flits­be­zorg­diensten

Motie 'Land­schaps­ele­menten van Gemeente Alkmaar' Aange­nomen

Schrif­te­lijke vragen houtstook/lucht­kwa­liteit

Algemene politieke beschou­wingen 2021

Yes! PvdD doet weer mee in Alkmaar

Schrif­te­lijke vragen over vogel­griep in Groot­schermer

Motie Ener­gie­ar­moede

Motie 'Investeer met respect voor de natuur' Aange­nomen

Motie 'Doneerring' Aange­nomen